VRŠNJAČKA EDUKACIJA: REALIZOVANA TEMA “KOMUNIKACIJA”

  • U okviru programa prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije (Terapijska zajednica „Kampus“), Vijeće učenika realizovalo je radionicu o temi „Komunikacija“.

Comments are closed.