Vijeće roditelja

Vijeće roditelja u 2017/2018. godini

 

PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

I-1 BRAVO IVANA
I-2 HASEČIĆ LEJLA
I-3 BIČIĆ-TANOVIĆ VESNA
II-1 SALČIN ĐENANA
II-2 JAŠAREVIĆ AMELA
II-3 JUGO BELMA
III-1 MUSTAGRUDIĆ LEJLA
III-2 MUJEZINOVIĆ AIDA
III-3 GRAČANIN DUNJA
IV-1 SABRIHAFIZOVIĆ ESAD
IV-2 HARAČIĆ-BERBIĆ SELMA
V-1 DIZDAR MIRNA
V-2 ŠUKUR FIKRET
VI-1 DUČIĆ MAIDA
VI-2 PILAV MAHIRA
VII-1 MAHMUTOVIĆ SALKO
VII-2 BOSTANDŽIĆ ZLATKO
VII-3 ARNAUTOVIĆ MARIJA
VIII-1 PAŠALIĆ SABINA
VIII-2 IMAMOVIĆ ADISA
IX-1 MILANOVIĆ VILDANA
IX-2 RAMIĆ ESAD

 

 

ZNAČAJNE AKTIVNOSTI VIJEĆA RODITELJA

 • Do sada smo se bavili ovim temama:
 • Disciplina u školi
 • Postignuća u uspjehu učenja i vladanja
 • Upoznavanje roditelja sa postignućima na mnogobrojnim takmičenjima na svim nivoima počev od školskog, općinskog, kantonalnog do državnog
 • Upoznavanje roditelja sa dobrom saradnjom između škole i PA koja se manifestovala u asistiranju studenata i pružanju pomoći našim učiteljima u čija odjeljenja su uključena djeca sa posebnim potrebama
 • Predavanja od strane stručnjaka Cvjetina Marića o temi „Uzroci i posljedice opojnih sredstava“
 • Realizacija projekta „Pomoć djeci sa posebnim potrebama“ u koji  su bili uključeni defektolog, surdoaudiolog, logoped, pedagog škole i mr. Vasilija Veljković iz NV „Duga“
 • Prezentiranje projekta o zdravoj ishrani pod nazivom „Ono sam što jedem“, pod vodstvom pedagoga i tima učitelja
 • Upoznavanje sa članovima Vijeća učenika
 • Formiranje timova podrške u radu škole : „Tim za praćenje implementacije Akcionog plana maloljetničke delinkvencije“, „Tim za podršku inkluzivnom obrazovanju“, „Praćenje i promovisanje zdravog života djece“, „Animiranje roditelja za učešće u životu škole“, „Kulturno  i javno djelovanje škole“, „Promocija rada škole“
 • Pojačane mjere bezbjednosti učenika
 • Uključivanje roditelja u rad kreativnih radionica
 • Učešće u projektu „Jačanje uloge školskih organa u zaštiti prava djece“
 • Pomoć učenicima slabijeg materijalnog statusa
 • Upoznavanje članova Vijeća roditelja sa organizacijom prevoza učenika sa područja Vraca i Kovačića
 • Uspostavljanja saradnje sa Udruženjem Vijeća roditelja Kantona Sarajevo i Centrom civilnih inicijativa
 • Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća roditelja
 • Izbor direktora u školama Kantona Sarajevo – razmatranje različitih inicijativa
 • Članovi Vijeća roditelja su uzeli učešće u projektu „Razvoj inkluzivne prakse u osnovnim školama“
 • Razmatranje DRAFT verzije Statuta UVR KS
 • Informacija o formiranju Skupštine Udruženja Vijeća roditelja osnovnih škola Kantona Sarajevo
 • Dopis upućen Općini Novo Sarajevo u cilju postavljanju šahtova u blizini škole
 • Dopis upućen Općini Novo Sarajevu u cilju animacije postavljanja ležećih policajaca u blizini škole
 • Dio Komisije za izbor učenika generacije
 • Organizacija prodajnog bazara – sredstva namijenjena za kupovinu školskog razglasa
 • U okviru projekta „Mi smo OK“, realizovana su radionice za roditelje (članovi Vijeća roditelja i roditelji djece koja ispoljavaju neprihvatljive oblike ponašanja) u cilju promovisanja aktivnog roditeljstva. Educirani su o potrebi i načinu uspostavljanja kvalitetne komunikacije u porodici koja će biti temelj povjerenja i identifikacije problema bilo koje vrste u početnoj fazi.
 • Tema:
  „Kontrola emocija“
 • Predstavnici MUP-a Općine Novo Sarajevo prisustvovali su sastanku Vijeća roditelja i pružili roditeljima informacije i upute kako djelovati u situacijama kada bi se njihovo dijete našlo u ulozi žrtve nasilja. Predstavnici Vijeća roditelja su iste informacije prenije na roditeljskim sastancima ostalim roditeljima

O školi Vijeće učenika Vijeće roditelja

Školski odbor Dokumenti Rezultati takmičenja

Učenici generacije Predstavljamo maturante

Početna stranica

Comments are closed