Informacije i kontakt podaci

Informacije

  • Školska zgrada, smještena u naselju Grbavica, izgrađena je 1974. godine i nosi naziv OŠ ¨Bane Šurbat¨. U ratu 1992–1995. godine Grbavica je pod okupacijom. Za vrijeme rata školska zgrada je devastirana. Grbavica je reintegrisana 19. marta 1996. godine.
  • Školska zgrada rekonstruisana je 2002. godine. Škola je tada dobila novi naziv i sada se zove OŠ ¨Kovačići¨. Škola je počela sa radom školske 2002/2003. godine.
  • U 2020. godini obilježavamo 18 godina rada OŠ ¨Kovačići¨.

Kontakt podaci

 

Naziv škole: JU OŠ „KOVAČIĆI“
Osnivač: KANTON SARAJEVO
Godina adaptacije objekta: 2002.
Adresa: Zagrebačka 22 a
Općina: Novo Sarajevo
Telefon/fax: tel. 033/815-501; fax. 033/615-879
Web site: www.oskovacici.edu.ba
E – mail: kovacici@bih.net.ba
Direktorica Fahreta Sijerčić Telefon: 033/815-501
Sekretar Lejla Šenderović Telefon: 033/615-879, 033 815-501
Pedagog Meliha Branković Svaki radni dan
Psiholog Zinaida Fehrić Ponedjeljak, Srijeda, Petak
Bibliotekar Sanela Dizdarević Svaki radni dan

Comments are closed.