O školi

Informacije

  • Školska zgrada izgrađena 1974. g. i nosi naziv OŠ ¨Bane Šurbat¨.
  • Smještena u naselju Grbavica.
  • U ratu 1992–1995. godine Grbavica je pod okupacijom.
  • Za vrijeme rata školska zgrada devastirana.
  • Grbavica je reintegrisana 19. marta 1996. godine.
  • Školska zgrada rekonstruisana je 2002. godine.
  • Škola dobila novi naziv i sada se zove OŠ ¨Kovačići¨.
  • Počela sa radom školske 2002/2003. godine.
  • U 2017. godini proslavili smo 15 godina rada OŠ ¨Kovačići¨.

Kontakt podaci

Naziv škole: JU OŠ „KOVAČIĆI“
Osnivač: KANTON SARAJEVO
Godina adaptacije objekta: 2002.
Adresa: Zagrebačka 22 a
Općina: Novo Sarajevo
Telefon/fax: tel. 033/615-879; fax. 033/615-879
Web site: www.oskovacici.edu.ba
E – mail: kovacici@bih.net.ba
Direktor Nađa Pejak Telefon: 033/615-878
Sekretar

Pedagog

Bibliotekar

Lejla Šenderović

Meliha Branković

Sanela Dizdarević

Telefon: 033/615-879, 033 815-501

 

 

TEHNIČKA SLUŽBA:

Domar: Kenan Helja

Dnevni čuvar: Slaven Popović, Mirzeta Zejnilović

Radnice na održavanju čistoće: Sumbula Kasapović, Amela Oručević, Almira Karahasanović, Belma Šahić, Edita Mulić, Zirada Bubregović

 

O školi Vijeće učenika Vijeće roditelja

Školski odbor Dokumenti Rezultati takmičenja

Učenici generacije Predstavljamo maturante

Početna stranica

Comments are closed.