Saradnja sa roditeljima 2018/2019

Obavještavamo roditelje da je usvojen raspored individualnih razgovora nastavnika sa roditeljima, u našoj školi poznatiji kao

„DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE“

Tog dana, u terminu od 17,30 do 18,30 sati roditelji će imati priliku razgovarati sa predmetnim nastavnicima o uspjehu u učenju i vladanju njihove djece kao i ostalim temama koje su vezane za život i rad u školi.


DRUGO POLUGODIŠTE
Srijeda, 27. 02. 2019. godine
Srijeda, 27. 03. 2019. godine
Srijeda, 24. 04. 2019. godine
Srijeda, 29. 05. 2019. godine 

TERMINI  SARADNJE S  RODITELJIMA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI:

SEDMICA U MJESECU I

SMJENA

II

SMJENA

I

SMJENA

II

SMJENA

SAMRA AKŠAMIJA SRIJEDA

8,50-9,35

PONEDJELJAK

16,00-18,00

SRIJEDA

8,50-9,35

PONEDJELJAK

16,00-18,00

MIRSADA ŽILIĆ SRIJEDA

9,55-10,40

PONEDJELJAK

16,00-18,00

SRIJEDA

9,55-10,40

PONEDJELJAK

16,00-18,00

AMELA FELEĆ UTORAK

10,45-11,30

SRIJEDA

16,00-18,00

UTORAK

10,45-11,30

SRIJEDA

16,00-18,00

AMELA NUHBEGOVIĆ KULINA SRIJEDA

16,00-18,00

SRIJEDA

16,00-18,00

BERINA BUJAK SRIJEDA

16,00-18,00

SRIJEDA

16,00-18,00

AMILA ŠARIĆ PONEDJELJAK

16,30-18,30

PONEDJELJAK

16,30-18,30

AMINA HADROVIĆ PONEDJELJAK

16,30-18,30

PONEDJELJAK

16,30-18,30

SAMIRA MEKIĆ PONEDJELJAK

16,30-18,30

PONEDJELJAK

16,30-18,30

LEJLA SADIKOVIĆ PONEDJELJAK

16,30-18,30

PONEDJELJAK

16,30-18,30

MAJA KUNDUROVIĆ SRIJEDA

16,00-18,00

SRIJEDA

16,00-18,00

SELMA MEHANOVIĆ SRIJEDA

16,00-18,00

SRIJEDA

16,00-18,00

DENISA KUHINJA PONEDJELJAK

16,30-18,30

PONEDJELJAK

16,30-18,30

NATAŠA MILAKOVIĆ SRIJEDA

17,00-19,00

SRIJEDA

17,00-19,00

AMRA ĐERZIĆ SRIJEDA

17,00-19,00

SRIJEDA

17,00-19,00

SEDMICA U MJESECU I II III IV
ZINETA BEGANOVIĆ ČETVRTAK

9,40-10,25

ČETVRTAK

9,40-10,25

SRIJEDA

17,00-19,00

ČETVRTAK

9,40-10,25

ČETVRTAK

9,40-10,25

SRIJEDA

17,00-19,00

ZUMA LEDENKO PONEDJELJAK

11,30-12,20

PONEDJELJAK

11,30-12,20

SRIJEDA

17,00-19,00

PONEDJELJAK

11,30-12,20

PONEDJELJAK

11,30-12,20

SRIJEDA

17,00-19,00

NEVENKA VAREZIĆ SRIJEDA

12,25-13,10

SRIJEDA

12,25-13,10

ČETVRTAK

10,45-11,30

SRIJEDA

18,00-19,00

SNJEŽANA ČEVRIZ-HUSAKOVIĆ PETAK

9,55-10,40

PETAK

14,20-15,05

PETAK

9,55-10,40

SRIJEDA

18,00-19,00

ZINAIDA MUJANOVIĆ PONEDJELJAK

11,30-12,20

PONEDJELJAK

11,30-12,20

SRIJEDA

17,00-19,00

PONEDJELJAK

11,30-12,20

PONEDJELJAK

11,30-12,20

SRIJEDA

17,00-19,00

AZIZA HUREM PONEDJELJAK

9,40-10,35

PONEDJELJAK

9,40-10,35

SRIJEDA

17,00-19,00

PONEDJELJAK

9,40-10,35

PONEDJELJAK

9,40-10,35

SRIJEDA

17,00-19,00

SANELA ĐOZO SRIJEDA

18,00-19,00

AMER KUPUSOVIĆ SRIJEDA

18,00-19,00

ENISA TORLAKOVIĆ SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

17,00-19,00

SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

17,00-19,00

DIJANA CIKANKOVIĆ PLAKALOVIĆ UTORAK

12,25-13,10

UTORAK

12,25-13,10

SRIJEDA

17,00-19,00

UTORAK

12,25-13,10

UTORAK

12,25-13,10

SRIJEDA

17,00-19,00

IBRAHIM DEDIĆ SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

18,00-19,00

NUSRETA JAMAKOVIĆ SRIJEDA

12,25-13,10

SRIJEDA

18,00-19,00

AIDA SMAJLAGIĆ UTORAK

9,40-10,25

SRIJEDA

10,45-10,25

UTORAK

9,40-10,25

SRIJEDA

10,45-10,25

SRIJEDA

17-19

UTORAK

9,40-10,25

SRIJEDA

10,45-10,25

UTORAK

9,40-10,25

SRIJEDA

10,45-10,25

SRIJEDA

17-19

AMRA KOZIĆ SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

18,00-19,00

ELIZA SMAJLAGIĆ PONEDJELJAK

10,45-11,30

PONEDJELJAK

10,45-11,30

SRIJEDA

18,00-19,00

REUF DŽINOVIĆ PETAK

9,30-10,20

PETAK

9,30-10,20

SRIJEDA

17-19

PETAK

9,30-10,20

PETAK

9,30-10,20

SRIJEDA

17-19

 

Raspored smjena Nastavni ansambl Saradnja sa roditeljima Spisak udžbenika Spisak lektira Biblioteka Inkluzivno obrazovanje Početna stranica

 

Comments are closed