Termini informativnih razgovora sa nastavnicima 2022/2023

TERMINI ZA INFORMATIVNE RAZGOVORE

S PREDMETNIM NASTAVNICIMA – ŠKOLSKA 2022/2023. GODINA

Nastavnici Dan u sedmici Časovi po rasporedu
Zinaida Fehric Ponedjeljak, srijeda i petak 07:30-14:30 sati
Zineta Beganović Petak 4. čas
Zuma Ledenko Četvrtak 3. čas
Đanana Herco Muhić Četvrtak 3. čas
Nevenka Varezić Petak 4. čas
Snježana Ćevriz Husaković Ponedjeljak 3. čas
Emina Bičević Srijeda 5. čas
Zinaida Mujanović Petak 4. čas
Adna Serdar Utorak 5. čas
Aziza Hurem Ponedjeljak 5. čas
Amer Kupusović Utorak 4. čas
Enisa Torlaković Srijeda 3. čas
Fahreta Sijerčić Četvrtak 4. čas
Nahida Kupusović Petak 5. čas
Dijana Cikanković-Plakalović Utorak 3. čas
Ibrahim Dedić Ponedjeljak 4. čas
Benjamin Topalčević Četvrtak 3. čas
Amra Kozić Srijeda 3. čas
Eliza Smajlović Ponedjeljak 4. čas
Reuf Džinović Četvrtak 2. čas
Kenan Čemo Utorak 5. čas
Aida Smajlagić Utorak 4.čas
Selma Karović Četvrtak 4. čas

 

Comments are closed.