Sekcije

PLAN VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLI

Dramsko-recitatorska sekcija
Ritmička sekcija
Novinarska sekcija
Sufara
Likovna sekcija
Školski list
Mali hor
Hor i orkestar
Tehnička sekcija
Saobraćajna patrola
Ekološka sekcija
Prva pomoć
Košarkaška sekcija
Odbojkaška sekcija
CIVITAS
Svjesnost o postojanju mina

 

TERMINI SEKCIJA ZA 2019/2020. ŠKOLSKU GODINU:

 

SEKCIJE
RECITATORSKA SRIJEDA

13,15-14,00

ZUMA LEDENKO
LITARARNA PONEDJELJAK

13,15-14,00

ĐENANA HERCO-MUHIĆ
HISTORIJSKA PETAK

13,15-14,00

AMER KUPUSOVIĆ
NUS/PRVA POMOĆ PONEDJELJAK

13,15-14,00

AIDA SMAJLAGIĆ
TEHNIČKA SEKCIJA SRIJEDA

13,15-14,00

IBRAHIM DEDIĆ
ROBOTIKA/

MEHATRONIKA

SRIJEDA

12,25-13,10

IBRAHIM DEDIĆ
LIKOVNA UTORAK

13,15-14,00

AMRA KOZIĆ
HOR SRIJEDA

13,15-14,00

PETAK

12,25-13,10

ELIZA SMAJLOVIĆ
ORKESTAR PONEDJELJAK

13,15-14,00

ČETVRTAK

13,15-14,00

ELIZA SMAJLOVIĆ
SPORTSKA PONEDJELJAK

11,35-12,20

NATAŠA MILAKOVIĆ
MATEMATIKA KROZ

IGRU

SRIJEDA

11,35-12,20

NATAŠA MILAKOVIĆ
RECIKLAŽA ČETVRTAK

10,45-11,30

AMRA ĐERZIĆ
DRAMSKA SRIJEDA

10,45-11,30

AMRA ĐERZIĆ
LIKOVNA SRIJEDA

11,35-12,20

SAMRA AKŠAMIJA
KREATIVNA SRIJEDA

11,35-12,20

MIRSADA ŽILIĆ
RITMIČKA UTORAK

11,35-12,20

INDIRA TUFEKČIĆ
RECITATORSKA PONEDJELJAK

11,35-12,20

BERINA BUJAK
LITARARNA SRIJEDA

11,35-12,20

AMILA ŠARIĆ
NOVINARSKA SRIJEDA

11,35-12,20

AMINA HADROVIĆ
EKOLOŠKA SRIJEDA

11,35-12,20

SAMIRA MEKIĆ
RITMIČKA UTORAK

11,30-12,20

ALENA HEĆO
VEZ I ŠIVENJE SRIJEDA

11,35-12,20

MAJA KUNDUROVIĆ
ŠAHOVSKA UTORAK

16,00-17,30

(SVAKIH 15 DANA)

SELMA MEHANOVIĆ
DRAMSKA UTORAK

11,35-12,20

DENISA KUHINJA

 

Comments are closed.