Sekcije

PLAN VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLI

Dramsko-recitatorska sekcija
Ritmička sekcija
Novinarska sekcija
Sufara
Likovna sekcija
Školski list
Mali hor
Hor i orkestar
Tehnička sekcija
Saobraćajna patrola
Ekološka sekcija
Prva pomoć
Košarkaška sekcija
Odbojkaška sekcija
CIVITAS
Svjesnost o postojanju mina

 

TERMINI SEKCIJA ZA 2018/2019. ŠKOLSKU GODINU:

I SMJENA II SMJENA
MIRSADA ŽILIĆ SRIJEDA

10,45-11,30

ORIGAMI

AMRA KOZIĆ UTORAK

13,15-14,00

LIKOVNA

DENISA KUHINJA UTORAK

11,30-12,20

MATEMATIKA

AMRA ĐERZIĆ ČETVRTAK

13,15-14,00

RITMIČKA

ČETVRTAK

11,30-12,20

RITMIČKA

SAMRA AKŠAMIJA SRIJEDA

10,45-11,30

LIKOVNA

AIDA SMAJLAGIĆ ČETVRTAK

13,15-14,00

NUS/PRVA POMOĆ

NATAŠA MILAKOVIĆ SRIJEDA

11,30-12,20

SPORTSKA

SRIJEDA

16,00-16,45

SPORTSKA

 

TV PRILOG O SEKCIJAMA NAŠE ŠKOLE:

 

Sekcije Saradnja sa lokalnom zajednicom Humanitarne akcije Početna stranica

Comments are closed