Raspored smjena

Smjena

Početak Kraj Napomena

I

8:00

13:10
11:30

Svake sedmice se smjene rotiraju tj. smjenjuju se samo odjeljenja razredne nastave. Predmetna nastava (VI – IX) je stalno u prvoj smjeni do kraja školske godine. 

II

12:25

16:45

Raspored zvonjenja

Prva smjena Druga smjena
Čas po redu Početak časa Kraj časa Čas po redu Početak časa Kraj časa
1. čas 8.00 8.45 1. čas 12.25 13.10
2. čas 8.50 9.35 2. čas 13.15 14.00
3. čas 9.40 10.25 Veliki odmor (20’)
Veliki odmor (20’) 3. čas 14.20 15.05
4. čas 10.45 11.30 4. čas 15.10 15.55
5. čas 11.35 12.20 5. čas 16.00 16.45
6. čas 12.25 13.10 6. čas 16.50 17.35
Raspored zvonjenja možete preuzeti klikom na željeni format dokumenta:
– PDF
– Word

 

Comments are closed.