Raspored rada i aktivnosti

 

SA DJECOM RADI STRUČNI TIM:

– PROF. RAZREDNE NASTAVE (učestvuje u realizaciji sadržaja svih predmeta)
– PROF. PEDAGOGIJE (učestvuje u realizaciji sadržaja svih predmeta)
– PROF. PEDAGOGIJE (učestvuje u realizaciji sadržaja svih predmeta)
– PROF. ENGLESKOG JEZIKA (učestvuje u realizaciji sadržaja engleskog jezika)
– PROF. NJEMAČKOG JEZIKA (učestvuje u realizaciji sadržaja njemačkog jezika)
– PROF. SPORTA (učestvuje u realizaciji sportskih aktivnosti)

 

 

Comments are closed.