Vijeće učenika

VIJEĆE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

RAZRED  I  ODJELJENJE

 

IME I PREZIME PREDSTAVNIKA VIJEĆA UČENIKA

 

V-1

 

 

Rijad Pita

 

V-2

 

 

Iman Pelko

 

VI-1

 

 

Lajla Kurtović

 

VI-2

 

 

Dunja Kafedžić

 

VI-3

 

 

Adi Budimlić

 

VII -1

 

 

Tarik Muminović

 

VII-2

 

 

Nađa Kapić

 

VII-3

 

 

Omar Čolak

 

VIII-1

 

 

Tajra Tabaković

 

VIII-2

 

 

Bakir Jašarević

 

VIII-3

 

 

Saira Krivić

 

IX – 1

 

 

Medina Pašalić

 

IX – 2

 

 

Hana Mihaljević

 

IX – 3

 

 

Davud Palić

ZNAČAJNE AKTIVNOSTI VIJEĆA UČENIKA

 • Do sada smo se bavili sa sljedećim temama:
 • Kodeks oblačenja učenika
 • Karaoke zabava i izbor za miss škole
 • Realizacija teme „Vršnjačko nasilje“
 • Realizacija teme „Kako lakše učiti“
 • Realizacija teme „Ocjenjivanje učenika“
 • Provođenje akcije „Pomoć djeci koja boluju od raka u BiH“
 • Finansijska podrška za operaciju oboljele djevojčice sa Downovim sindromom
 • Koordinacija rada sa Vijećem roditelja
 • Učešće u Javnoj kampanji za smanjenje broja predmeta u VIII razredu – projekat „Uloga organa škole u zaštiti prava djece“
 • Edukacija članova Vijeća učenika za vođenje časa odjeljenjske zajednice o temi „Šta učiniti ako te neko zlostavlja ili ako vidiš zlostavljanje“
 • Učešće u projektu „Grad- općina po mjeri djeteta“
 • Učešće na „1. danima aktivizma  mladih u Kantonu Sarajevo“
 • Učešće na okruglom stolu – rasprava o temi „Nasilje  nije školski predmet“ u organizaciji NVO „Naša djeca“ i „Zdravo da ste“
 • Realizacija teme „Komunikacija na relaciji učenik – nastavnik“
 • Radionica „Nenasilna komunikacija“
 • Učešće u humanitarnoj akciji „Kako biti bolji prijatelj“
 • Uvođenje školskih kecelja
 • Prisustvovanje predavanju o temi „Mladi i droga“ u organizaciji Centra savremenih inicijativa
 • Rad na panou u cilju obilježavanja novogodišnjih praznika
 • Rasprava o temama: „Disciplina u razredu“, „Prava djece“, „Da li nam je potrebna zaštita u školi?“, „Kako pomoći učenicima koji sporije napreduju“
 • Provođenje akcije prodaje kalendara u cilju obezbjeđenja stipendije za učenika sa tjelesnim invaliditetom – Organizacija Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“
 • Saradnja sa Udruženjem paraplegičara – donacija kolica učeniku sa tjelesnim invaliditetom
 • Prisustvo predsjednika Vijeća učenika i pedagoga prezentaciji završene Analize o problemima mladih na području općine Novo Sarajevo o temi „Strategija mladih/akcioni plan Općine Novo Sarajevo
 • Realizacija teme „Kako pomoći učenicima koji sporije napreduju“
 • Dva člana Vijeća učenika su prisustvovali radionici „Adolescencija, novo doba“. Organizator je UNICEF, Organizacija mladih; mjesto: Hotel  „Beograd“
 • Edukacija članova Vijeća učenika o temama: „Vrsta nasilnih ponašanja i kako reagovati u slučaju nasilja“
 • Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Educirani članovi VU su u ulozi edukatora , na časovima OZ, realizirali temu u odjeljenjima od IV do VIII  razreda (vršnjačka edukacija)
 • Realizacija projekta „Mi smo ok“ . Edukacija edukatora – U organizaciji Udruženja „Altius“. Nakon edukacije, na časovima OZ, slijedila je vršnjačka edukacija. Educirani predstavnici Vijeća učenika, u svojim odjeljenjskim zajednicama, držali su časove o vještinama
 • komunikacije. Teme: „Identitet“, „Konflikt“, „Komunikacija“.
 • Prikupljanje novčane pomoći učenici slabijeg materijalnog statusa

Comments are closed.