Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU – JU OŠ “KOVAČIĆI”


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU – JU OŠ “KOVAČIĆI”


KONKURENTSKI POSTUPAK
JAVNE NABAVKE
USLUGA PRIPREMANJA ŠKOLSKIH OBROKA
/OBAVEZA PRIPREMANJA HRANE U ŠKOLSKOJ KUHINJI/
TENDERSKA DOKUMENTACIJA Broj: 06-641/15
kliknite za pregled:

KONKURENTSKI POSTUPAK – JAVNE NABAVKE – USLUGA PRIPREMANJA ŠKOLSKIH OBROKA – TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

 

 

PLAN NABAVKI ZA JU OŠ “KOVAČIĆI” ZA 2015. GODINU:

1 2 3 4 5 6

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2024. godinu

Comments are closed.