Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), čl.77. i 78 Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 23/10,a u vezi sa članom 21. Pravilnika o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 48/13, 1/14, 21/15 i 5/16), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donio je odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.

 • Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 19. i 20. juna 2017. godine. S obzirom da se od ove školske godine, iz predmeta Engleski/Njemački jezik, prvi put testira oblast Slušanje koje je, u skladu sa mišljenjem stručnih aktiva za Njemački i Engleski jezik, potrebno organizirati u učionicama, obavještavamo Vas da je došlo do izmjene rasporeda polaganja nastavnih predmeta na eksternoj maturi za učenike osnovnih škola.  Dana 13.06.2017. godine, došlo je do još jedne izmjene u rasporedu polaganja. Izmjena se odnosi na termin polaganja iz predmeta Matematika, koji će se umjesto u 12,00 sati kako je bilo prethodno objavljeno, polagati u 13,00 sati. Obavještenje iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, možete pročitati OVDJE.

  Raspored polaganja ispita eksterne mature:

  19.6.2017. godine – Engleski/Njemački jezik sa početkom u 10,00 sati
  20.6.2017. godine – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;
  – Matematika, sa početkom u 13,00 sati;

  Što se tiče upisa u srednje škole u Kantonu Sarajevu, uputstvo za online prijave i upis u srednje škole Kantona Sarajevo, možete pogledati OVDJE.

  Obavještenje Ispitni katalozi 2016/2017 Kalendar polaganja i drugih aktivnosti Početna stranica
PODIJELIShare on Google+Share on FacebookShare on TumblrTweet about this on Twitter

Comments are closed