Spisak udžbenika 2019/2020

Spisak udžbenika koji će se koristiti u školskoj 2019/2020. godini

SPISAK  UDŽBENIKA 2019/2020.

I RAZRED

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka – Radna sveska

Hadžem Hajdarević, Mirsad Bećirbašić, Belma Dilberović SP
Matematika

 

 

Matematika

Marinko Pešić Svijetlost, Sarajevo
Moja okolina

 

 

Moja okolina

Ibro Ništović

Harzema Ništović

Adisa Bijedić

Dječija knjiga, Sarajevo

Bosanska riječ, Sarajevo

Muzička-glazbena kultura

 

Muzička kultura Selma Ferović

Indira Meškić

SP
Vjeronauka  

Vjeronauka

Ibrahim Begović

 

EL-KALEM
Engleski jezik English Adventure Starter A

 

Cristiana Bruni

Susannah Reed

Pearson Longman

II  RAZRED

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka

Zehra Hubijar Tugra
Matematika  

Matematika

Boško Jagodić SP
Moja okolina  

Moja okolina

Samira Lugavić

Mediha Pašić

Bosanska Knjiga, Sarajevo
Muzička-glazbena kultura  

Muzička kultura

Selma Ferović SP
Engleski jezik English Adventure Starter B

Udžbenik/radna sveska

Cristiana Bruni

Susannah Reed

Pearson Longman
Vjeronauka  

Vjeronauka

Muamer Tinjak EL-KALEM

 


III  RAZRED

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka „Žubor radosti“

Zehra Hubijar Bosanska riječ, Sarajevo

Dječija knjiga,

Sarajevo

Engleski jezik

 

English adventure 1

Pupil's book

Anne Worral Longman
Matematika  

Matematika

Boško Jagodić Sarajevo Publishing
Moja okolina  

Moja okolina

Mediha Pašić Bosanska knjiga,

Sarajevo

Muzička-glazbena kultura Muzička-glazbena kultura Refik Hodžić Nam, Vrijeme

Tuzla

Vjeronauka Vjeronauka Mina Pleh i drugi EL-KALEM

IV RAZRED

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka“Boja sreće“

Zehra Hubijar Bosanska riječ
Engleski jezik

 

English adventure 2

Pupil's book

Anne Worral Longman
Matematika  

Matematika

Boško Jagodić Sarajevo Publishing
Moja okolina  

Moja okolina

Zinaida Livnjak

Sabaheta Bijedić

SP
Muzička-glazbena kultura Muzička-glazbena kultura Selma Ferović SP
Vjeronauka Vjeronauka Grupa autora EL-KALEM

V RAZRED

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka

Š. Šehabović

J. Š. Šehabović

Vrijeme Zenica

Nam Tuzla

Engleski jezik

 

English adventure 3

Pupil's book

Izabella Hearn Longman
Njemački jezik Udžbenik za 6. razred Zlata Maglajlija Bosanska riječ, Sarajevo
Matematika

 

 

Matematika

Atija Fako Bosanska riječ, Sarajevo
Društvo

 

Društvo Amira Idrizović Vrijeme Zenica

Nam Tuzla

Priroda

 

Priroda V. Mujakić, Ž. Hamidović

D. Kovačević

Vrijeme Zenica

Nam Tuzla

Osnove tehnike

 

 

Osnove tehnike 5

Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Svjetlost

Bosanska riječ

 

Dnevnik rada

Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Svjetlost

Bosanska riječ

Kultura življenja

 

Kultura življenja Suphija Kapić SP
Muzička-glazbena kultura Muzička kultura Senad Kazić Bosanska knjiga
Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić SP
Vjeronauka Vjeronauka

 

Mustafa P.

Nezir H

EL-KALEM

VI RAZRED

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća

 

BHS jezik i književnost  

Čitanka

Almira Hadžihrustić

 

SP
Naš jezik

 

Almira Džibrić

Ismeta Džibrić

Bosanska riječ, Tuzla
Engleski jezik

 

Challenges 1

Students’ book

Patricia Mugglestong Pearson Longman
Njemački jezik

 

Njemački jezik/drugi strani jezik VI Zlata Maglajlija

 

Bosanska riječ
Historija

 

Historija Edis Dervišagić

Hadžija Hadžiabdić

Bosanska knjiga
Geografija

 

Geografija Nerminka Hadžić

Izeta Tumbul

Svijetlost, Sarajevo
Matematika

 

Matematika Š. Arslanagić Dječija knjiga

 

Biologija

 

Biologija Amela Begić

R. Tupkušić

I. Hadžihalilović

Bosanska knjiga
Tehnička kultura

 

Tehnička kultura 6 Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ

Dječija knjiga

Dnevnik rada 6 Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ

Dječija knjiga

Informatika

 

Informatika za 6. razred Suada Numić Bosanska knjiga

Sarajevo

Muzička-glazbena kultura Muzička kultura Senad Kazić Bosanska knjiga
Likovna kultura

 

Likovna kultura Jasna Mujkić SP
Vjeronauka

 

Vjeronauka Emina G.

Muamera B.

EL_KALEM

VII  RAZRED

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća

 

BHS jezik i književnost Čitanka

 

Azra Verlašević SP
 

Naš jezik

Azra Verlašević SP
Englaski jezik

 

Challenges 2

Students’ book

Michael Harrris

David Mower

Anna Sikorzynska

Asmir Mešić

 

Longman
Njemački jezik

 

Njemački jezik/drugi strani jezik VII Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Historija

 

Historija Edis Dervišagić

Hadžija Hadžiabdić

Bosanska knjiga
Geografija

 

Geografija Nerminka Hadžić

Izeta Tumbul

Svjetlost, Sarajevo
Matematika

 

Matematika A.       Junuzović SP
Fizika

 

Fizika 7 Fahreta Sijerčić SP
Biologija

 

Biologija Amela Begić

R. Tupkušić

I. Hadžihalilović

Bosanska knjiga
Tehnička kultura

 

Tehnička kultura 7 Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ

Dječija knjiga

Dnevnik rada  7 Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ

Dječija knjiga

Informatika

 

Informatika za 6. razred Suada Numić Bosanska riječ

Sarajevo

Muzička kultura

 

Muzička kultura Senad Kazič Bosanska knjiga
Likovna kultura

 

Likovna kultura Admir Mujkić SP
Vjeronauka

 

Vjeronauka Ševko S.

Safija H.

EL_KALEM

 


VIII RAZRED

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća

 

BHS jezik i književnost Čitanka

 

Almira Hadžihrustić SP
Naš jezik

 

Almira Hadžihrustić SP
Engleski jezik

 

Challenges 3

Students’ book

Michael Harrris

David Mower

Anna Sikorzynska

Asmir Mešić

Longman
Njemački jezik

 

Njemački jezik/drugi strani jezik VIII Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Historija

 

Historija Edis Dervišagić

Hadžija Hadžiabdić

Bosanska knjiga
Geografija

 

Geografija Salih Kulenović

Damir Hadžić

NAM, Tuzla
Matematika

 

Matematika Aleksandra Junuzović SP
Fizika

 

Fizika 8 Fahreta Sijerčić SP
Hemija

 

Hemija Meliha Musić

Nataša Miličević

SP
Biologija

 

Biologija Amela Begić

R. Tupkušić

Bosanska knjiga
Tehnička kultura

 

Tehnička kultura 8 Salid Selimović

Elvira Selimović

Jasmin Smajlović

SP
Dnevnik rada 8 Salid Selimović

Elvira Selimović

Jasmin Smajlović

SP
Informatika

 

Informatika za 7. razred Daliborka Velić

Amela Kazazić

Vrijeme, Zenica

Nam, Tuzla

Muzička kultura

 

Muzička kultura Senad Kazić Bosanska knjiga
Likovna kultura

 

Likovna kultura Admir Mujkić SP
Vjeronauka Vjeronauka Grupa autora EL-KALEM

 IX  RAZRED

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća

 

 

BHS jezik i književnost Čitanka

 

Azra Verlašević

Vesna Alić

Vrijeme, Zenica

NAM, Tuzla

Naš jezik

 

Amira Džibrić Bosanska riječ
Engleski jezik

 

Challenges 4

Students’ book

Michael Harrris

David Mower

Anna Sikorzynska

Asmir Mešić

Longman
Njemački jezik

 

Njemački jezik/drugi strani jezik IX Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Historija

 

Historija Izet Šabotić

Mirza Ćehajić

Nam Tuzla

 

Geografija

 

Geografija za 9. razred Greta Župančić Bosanska riječ, Sarajevo

 

Matematika

 

Matematika Šefket Arslanagić Dječija knjiga

Bosanska riječ

Fizika

 

Fizika 9 Muratovič

Gabela

Grafex, Mostar
Hemija

 

Hemija Nataša Miličević

Meliha Musić

SP
Biologija

 

Biologija Amela Begić

R. Tupkušić

Bosanska knjiga
Tehnička kultura

 

Tehnička kultura 9 Ćamil Ahmetović

Suada Numić

Nahid Kulenović

Nam ,Tuzla

Vrijeme, Zenica

Dnevnik rada 9 Ćamil Ahmetović

Suada Numić

Nahid Kulenović

Nam ,Tuzla

Vrijeme, Zenica

Informatika

 

Informatika za 7. razred Daliborka Vilić

Amela Kazazić

Vrijeme Zenica

Nam Tuzla

Muzička kultura Muzička kultura Refik Hodžić Nam, Tuzla

vrijeme, Zenica

Likovna kultura

 

Likovna kultura Jasna Mujkić SP
Vjeronauka

 

Vjeronauka Grupa autora EL-KALEM

 

Comments are closed.