Spisak udžbenika 2017/2018

Spisak udžbenika koji će se koristiti u školskoj 2017/2018. godini

Spisak udžbenika možete preuzeti klikom na željeni format dokumenta:
– PDF
– Word

SPISAK  UDŽBENIKA 2017/2018.

I RAZRED

 

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka

Bećirbašić, Dilberović,

Hajdarević

SP
Matematika

 

 

Matematika

Eldina Dizdar

 

Bosanska knjiga
Moja okolina

 

 

Moja okolina

Samira Lugavić

Mediha Pašić

 

Bosanska knjiga
Muzička-glazbena kultura

 

Muzička kultura Selma Ferović SP
Vjeronauka  

Vjeronauka

Ibrahim Begović

 

EL-KALEM

II  RAZRED

 

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka

Zehra Hubijar Tugra
Matematika  

Matematika

Boško Jagodić SP
 

Radna sveska

Boško Jagodić SP
Moja okolina  

Moja okolina

Vildana Mujakić

Dijana K., Žarmen K.

Vrijeme Zenica

Nam, Tuzla

Muzička-glazbena kultura  

Muzička kultura

Selma Ferović SP
Engleski jezik English Adventure Starter B

Udžbenik/radna sveska

   
Vjeronauka  

Vjeronauka

Muamer Tinjak EL-KALEM

III  RAZRED

 

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka „Žubor radosti“

Zehra Hubijar Bosanska riječ, Sarajevo
Engleski jezik

 

English adventure 1

Pupil's book

Anne Worral Longman
Activity  book

 

Anne Worral Longman
Matematika  

Matematika

Boško Jagodić Sarajevo Publishing
 

Radna sveska

Boško Jagodić Sarajevo Publishing
Moja okolina  

Moja okolina

Zijad Numić Dječija knjiga

Bosanska riječ

Muzička-glazbena kultura Muzička-glazbena kultura Refik Hodžić Nam, Vrijeme
Vjeronauka Vjeronauka Grupa autora EL-KALEM

IV  RAZRED 

 

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka“Boja sreće“

Zehra Hubijar Bosanska riječ
Engleski jezik

 

English adventure 2

Pupil's book

Anne Worral Longman
English adventure 2

Activity  book

Anne Worral Longman
Matematika  

Matematika

Atija Fako Bosanska riječ, Sarajevo
 

Radna sveska

Atija Fako Bosanska riječ, Sarajevo
Moja okolina  

Moja okolina

Zinaida Livnjak

Sabaheta Bijedić

SP
Muzička-glazbena kultura Muzička-glazbena kultura Selma Ferović SP
Vjeronauka Vjeronauka Grupa autora EL-KALEM

V  RAZRED 

 

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka

Almira Hadžihrustič KLET SARAJEVO
Engleski jezik

 

English adventure 3

Pupil's book

Izabella Hearn Longman
 

Activity  book

Izabella Hearn Longman
Matematika

 

 

Matematika

Atija Fako Bosanska riječ, Sarajevo
Radna sveska

 

Atija Fako Bosanska riječ, Sarajevo
Društvo

 

Društvo Amira Idrizović Vrijeme Zenica

Nam Tuzla

Priroda

 

Priroda V. Mujakić, Ž. Hamidović

D. Kovačević

Vrijeme Zenica

Nam Tuzla

Osnove tehnike

 

 

Osnove tehnike 5

Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Svjetlost

Bosanska riječ

 

Dnevnik rada

Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Svjetlost

Bosanska riječ

Kultura življenja

 

Kultura življenja Suphija Kapić SP
Muzička-glazbena kultura Muzička kultura Senad Kazić Bosanska knjiga
Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić SP
Vjeronauka Vjeronauka

 

Mustafa P.

Nezir H

EL-KALEM

 VI  RAZRED    

 

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost  

Čitanka

Almira Hadžihrustić

 

SP
Naš jezik

 

Almira Hadžihrustić SP
Engleski jezik

 

Challenges 1

Students’ book

Michael Harris

David Mower

Asmir Mešić

Longman
Work book 1

 

Amanda Haris Longman
Njemački jezik

 

Njemački jezik/drugi strani jezik VI Zlata Maglajlija

 

Bosanska riječ
Njemački jezik/drugi strani jezik VI Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Historija

 

Historija za 6. razred Edis Dervišagić

Hadžija Hadžiabdić

Bosanska knjiga
Geografija

 

Geografija za 6. razred Enisa Kulašin Bosanska knjiga
Matematika

 

Matematika za 6. razred Š. Arslanagić Dječija knjiga

Bosanska riječ

Biologija

 

Biologija Amela Begić

R. Tupkušić

I. Hadžihalilović

Bosanska knjiga
Tehnička kultura

 

Tehnička kultura 6 Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ

Dječija knjiga

Dnevnik rada 6 Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ

Dječija knjiga

Informatika

 

Informatika za 6. razred Suada Numić Bosanska riječ

Sarajevo

Muzička-glazbena kultura Muzička kultura Senad Kazić Bosanska knjiga
Likovna kultura

 

Likovna kultura Jasna Mujkić SP
Vjeronauka

 

Vjeronauka Emina G.

Muamera B.

EL_KALEM

 VII  RAZRED  

 

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost Čitanka

 

Almira Hadžihrustić SP
 

Naš jezik

Almira Hadžihrustić SP
Englaski jezik

 

Challenges 2

Students’ book

Michael Harrris

David Mower

Anna Sikorzynska

Asmir Mešić

 

Longman
Work book 2 Liz Kilbey

 

Longman
Njemački jezik

 

Njemački jezik/drugi strani jezik VII Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Njemački jezik/drugi strani jezik VII Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Historija

 

Historija za 7. razred Edis Dervišagić

Hadžija Hadžiabdić

Bosanska knjiga
Geografija

 

Geografija za 7. razred Enisa Kulašin Bosanska knjiga
Matematika

 

Matematika za 7. razred A.       Junuzović

B.       Šefket Arslanagić

 

Dječija knjiga

Bosanska riječ

Fizika

 

Fizika 7 Fahreta Sijerčić SP
Zbirka pitanja, zadataka i ogleda 7 Fahreta Sijerčić SP
Biologija

 

Biologija Amela Begić

R. Tupkušić

I. Hadžihalilović

Bosanska knjiga
Tehnička kultura

 

Tehnička kultura 7 Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ

Dječija knjiga

Dnevnik rada  7 Milan Cvjetinović

Sulejman Ljubović

Bosanska riječ

Dječija knjiga

Informatika

 

Informatika za 6. razred Suada Numić Bosanska riječ

Sarajevo

Muzička kultura

 

Muzička kultura Senad Kazič Bosanska knjiga
Likovna kultura

 

Likovna kultura Admir Mujkić SP
Vjeronauka

 

Vjeronauka Ševko S.

Safija H.

EL_KALEM

VIII  RAZRED

 

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost Čitanka

 

Almira Hadžihrustić SP
Naš jezik

 

Almira Hadžihrustić SP
Engleski jezik

 

Challenges 3

Students’ book

Michael Harrris

David Mower

Anna Sikorzynska

Asmir Mešić

Longman
Work book 3 Amanda Haris

 

Longman
Njemački jezik

 

Njemački jezik/drugi strani jezik VIII Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Njemački jezik/drugi strani jezik VIII Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Historija

 

Historija za 8. razred Edis Dervišagić

Hadžija Hadžiabdić

Bosanska knjiga
Geografija

 

Geografija za 8. razred Enisa Kulašin Bosanska knjiga
Matematika

 

Matematika za 8. razred Aleksandra Juzunović SP
Fizika

 

Fizika 8 Fahreta Sijerčić SP
Zbirka pitanja, zadataka i ogleda 8 Fahreta Sijerčić SP
Hemija

 

Hemija Deniza Tokalija Bosanska knjiga
Biologija

 

Biologija Amela Begić

R. Tupkušić

Bosanska knjiga
Tehnička kultura

 

Tehnička kultura 8 Salid Selimović

Elvira Selimović

Jasmin Smajlović

SP
Dnevnik rada 8 Salid Selimović

Elvira Selimović

Jasmin Smajlović

SP
Informatika

 

Informatika za 7. razred Daliborka Velić

Amela Kazazić

Vrijeme, Zenica

Nam, Tuzla

Muzička kultura

 

Muzička kultura Senad Kazić Bosanska knjiga
Likovna kultura

 

Likovna kultura Admir Mujkić SP
Vjeronauka Vjeronauka Grupa autora EL-KALEM

IX  RAZRED

 

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća
BHS jezik i književnost Čitanka

 

Almira Hadžihrustić SP
Naš jezik

 

Almira Hadžihrustić SP
Engleski jezik

 

Challenges 4

Students’ book

  Longman
Work book 4   Longman
Njemački jezik

 

Njemački jezik/drugi strani jezik IX Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Njemački jezik/drugi strani jezik IX Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Historija

 

Historija za 9. razred Izet Šabotić

Mirza Ćehajić

Nam Tuzla

Vrijeme Zenica

Geografija

 

Geografija za 9. razred Greta Župančić Bosanska riječ, Sarajevo

 

Matematika

 

Matematika Šefket Arslanagić Dječija knjiga

Bosanska riječ

Fizika

 

Fizika 9 Muratovič

Gabela

Grafex, Mostar
Zbirka zadataka Muratovič

Gabela

Grafex, Mostar
Hemija

 

Hemija Nataša Miličević

Meliha Musić

SP
Biologija

 

Biologija Amela Begić

R. Tupkušić

Bosanska knjiga
Tehnička kultura

 

Tehnička kultura 9 Ćamil Ahmetović

Suada Numić

Nahid Kulenović

Nam vrijeme
Dnevnik rada 9 Ćamil Ahmetović

Suada Numić

Nahid Kulenović

Nam vrijeme
Informatika

 

Informatika za 7. razred Daliborka Vilić

Amela Kazazić

Vrijeme Zenica

Nam Tuzla

Muzička kultura Muzička kultura Refik Hodžić Nam, Tuzla

vrijeme, Zenica

Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić SP
Vjeronauka Vjeronauka Grupa autora EL-KALEM

 

Raspored smjena Nastavni ansambl Dan otvorenih vrata Spisak udžbenika 2017/2018 Spisak lektira Biblioteka Inkluzivno obrazovanje Početna stranica
PODIJELIShare on Google+Share on FacebookShare on TumblrTweet about this on Twitter

Comments are closed