Ispitni katalozi 2016/2017.

Ispitni katalozi su dokumenti u kojima se detaljno objašnjava šta će se ispitivati na eksternoj maturi, na koji način, kako izgledaju ispitna pitanja te koji pribor učenici smiju koristiti. Za svaki nastavni predmet koji se ispituje na ispitima eksterne mature postoji posebni ispitni katalog.
U proteklom periodu na nivou Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenute su aktivnosti na izradi kataloga pitanja za eksternu maturu – posebno za osnovnu i posebno za srednju školu iz nastavnih predmeta iz kojih se polaže eksterna matura – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik, Njemački jezik i Matematika.
Za osnovnu školu je pripremljen po jedan katalog pitanja za svaki nastavni predmet, dok su za srednju školu pripremljeni katalozi pitanja za gimnaziju, za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (u četverogodišnje trajanju) i srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (modularni program), odnosno nivoi A, B i C.
Katalozi pitanja predstavljaju dodatno sredstvo za kvalitetniju pripremu učenika za polaganje eksterne mature u osnovnoj školi, kao i za polaganje probne eksterne mature u srednjoj školi.
Ističemo da se pitanja iz kataloga neće nalaziti u testovima za eksternu maturu.
Katalozi pitanja za eksternu maturu za učenike osnovnih škola, školska 2016/2017. godina:
Prilog Veličina
PDF icon Katalog pitanja za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 248.23 KB
PDF icon Katalog pitanja za matematiku 2.01 MB
PDF icon Katalog pitanja za engleski jezik 850.18 KB
PDF icon Katalog pitanja za njemački jezik 1.57 MB
PDF icon Vodič za engleski jezik 601.36 KB
Katalozi pitanja za eksternu maturu za učenike osnovnih škola – Prilagođeni nivo:
Prilog Veličina
PDF icon katalog_-_prilagodjeni_nivo_16-17.pdf 5.55 MB
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, 27.03.2017. godine

 

Obavještenje Ispitni katalozi 2016/2017 Kalendar polaganja i drugih aktivnosti Početna stranica

Comments are closed