KONTAKT

MAPA:

Osnovna škola “Kovačići”

ADRESA: Zagrebačka 22a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
TELEFON: +387 33 615 879
FAX: +387 33 615 879
E-MAIL: kovacici@bih.net.ba

Comments are closed.