Etički kodeks u online okruženju za učenje

 

ETIČKI KODEKS U ONLINE OKRUŽENJU ZA UČENJE

JU OŠ „KOVAČIĆI“ SARAJEVO

 

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet i cilj)

Prema uputstvu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo  sve škole će u narednom periodu koristiti neku od platformi za izvođenje online nastave. Direktori, nastavnici, stručni saradnici i učenici komunicirati će unutar virtuelnih učionica. Sa obzirom da online okruženje za učenje predstavlja u osnovnim školama jedan relativno novi koncept komunikacije, bitno je da se bazira na istim etičkim principima koji se podrazumijevaju od učenika i nastavnika, kao u redovnom nastavnom procesu. Etički kodeks u tom smislu podrazumijeva smjernice u međusobnoj saradnji i komunikaciji učenika sa nastavnicima i stručnim saradnicima, radnu etiku članova školske zajednice, te prava i obaveze svih sudionika online procesa, kao i moguće sankcije za počinioce istih.

Etički kodeks ponašanja u online nastavi sastoji se od niza standarda ponašanja prilagođenih potrebama škole i principa u smislu čuvanja dostojanstva učenika, nastavnika i stručnih saradnika škole.

Cilj etičkog kodeksa ponašanja u online nastavi je stvaranje uslova koji svim osobama osiguravaju lični razvoj u skladu s njihovim sposobnostima, zaštitu dostojanstva i ličnog integriteta i pravnu zaštitu od svakog oblika potencijalnog online nasilja.

 

II PRAVNI OSNOVI PRIMJENE KODEKSA

Član 2.

(Obaveza   poštivanja)

Radnici škole, učenici, roditelji, kao i svi oni koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad škole za vrijeme online nastave, dužni su, u obavljanju svojih poslova, pridržavati se odredbi ovog Etičkog kodeksa.

Kodeks ponašanja opisan ovdje jest opštevažeći jer ga saglasno usvajaju svi relevantni organi školske zajednice (Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja i Školski odbor).

 

III KODEKS PONAŠANJA U ONLINE OKRUŽENJU ZA UČENJE

Član 3.

(Pravila   za vrijeme online nastave)

Opštevažeća pravila koja se moraju poštovati od strane učenika, nastavnika/stručnih saradnika roditelja kao i svih onih koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad škole za vrijeme online nastave:

 

 1. Učenici i nastavnici/učitelji su obavezni prisustvovati online nastavi u realnom vremenu, pridržavajući se već utvrđenog rasporeda časova i smjena, osim ukoliko odlukom Ministarstva ili direktora nije drugačije definisano.
 2. Razredna nastava  od I do V razreda, može odstupati od izvođenja u realnom vremenu i nastavu izvoditi prema mogućnostima učenika u pojedinim segmentima nastavnog procesa. Svako odstupanje od modusa izvođenja nastave u realnom vremenu dogovaraju učiteljice na nivou aktiva i isto se odnosi na sva odjeljenja određene generacije učenika, uz prethodnu saglasnost direktora škole.
 3. Učenici su obavezni aktivno sudjelovati u praćenju predviđenog programa i realizaciji predviđenih zadataka.
 4. Za vrijeme online komunikacije učenici i nastavnici/učitelji su dužni poštovati pravila komunikacije (poštivanje svih sudionika komunikacije bez neprikladnih i uvredljivih izjava po bilo kojoj osnovi).
 5. Učenici se moraju ponašati primjereno  u online okruženju, što znači da vrijede slična pravila primjerenog ponašanja i ophođenja kao  u učionici u odnosu na nastavnike, a za neprimjerene oblike ponašanja učenicima mogu biti izrečene odgojno-disciplinske mjere.
 6. Nastavnici i stručni saradnici se u online okruženju moraju ponašati primjereno, što znači da vrijede slična pravila primjerenog ponašanja i ophođenja kao  u učionici u odnosu na učenike, a za neprimjerene oblike ponašanja  biti će pokrenuti disciplinski postupci.
 7. Učenici su dužni suzdržavati se od prepisivanja i lažnog predstavljanja u toku online nastave sa ciljem sticanja neetičke prednosti u odnosu na druge sa aspekta evaluacije učeničkih postignuća i znanja.
 8. Nastavnici su obavezni obezbijediti povratne informacije i dodatne izvore znanja pri obradi, ponavljanju, utvrđivanju nastavnog sadržaja.
 9. Nastavnik u toku online nastave treba biti dostupan za sva eventualna dodatna objašnjenja. Nastavnik je obavezan u svakom momentu da animira učenike u online okruženju na rad i aktivnosti različitim metodama i pristupima u radu.
 10. Svi nastavnici treba da vode računa o opterećenosti sadržaja koje dostavljaju učenicima, da koriste olakšavajuće mogućnosri redukcije nepotrebnih sadržaja i usmjere se na ishode učenja.
 11. Nastavnici su dužni na nivou aktiva da dogovore kriterije ocjenjivanja i ocjenjuju učenike za aktivnosti, zadatke i zadaće koje rade u online okruženju. Za svaku ocjenu nastavnici su dužni odmah da obavijeste učenika u skladu sa javnosti podataka o ocjenama.
 12. Nastavnicima je dozvoljena kombinacija upotrebe drugih aplikacija  uz službeni Office 365 pri realizaciji nastavnih sadržaja.
 13. Nastavnici su dužni da vode računa o opterećenosti vida i kičmenog stuba učenika u radu za računarom, tabletima i mobitelima, te integrišu povremeno i smjernice učenicima da se razgibaju, odmore oči i poboljšaju cirkulaciju.
 14. Nastavnici su posebno dužni da vode računa o potrebama učenika sa teškoćama, koji u online okruženju rade prema indvidualnim ili individualiziranim nastavnim planovima i programima.
 15. Za učenike koji nemaju računarsku  opremu, nemaju pristup internetu ili  učenici koji su u stanju socijalne potrebe škola će, u skladu sa mogućnostima kojima raspolaže, obezbijediti dostupnost nastavnog sadržaja u nekoj drugoj formi koja odgovara mogućnostima učenika da prate nastavu (CD, printani materijal).
 16. Učenici koji imaju pristup internetu, online nastavu mogu pratiti osim na računaru i preko mobitela.
 17. Roditelji su obavezni aktivno učestvovati u procesu izvođenja online nastave u vidu obezbjeđivanja uslova za rad, kao i nadzora nad učenicima u toku realizacije online nastave.
 18. Roditelji su obavezni sve tehničke probleme u vezi pristupa online nastavi prijaviti na vrijeme razredniku i koordinatoru platforme.
 1. Učenicima se strogo zabranjuje korištenje neprimjerenog sadržaja unutar aplikacija i platforme. Učenici moraju da vode računa da profilne slike, koje biraju za svoj profil, također budu etički primjerene i da ne vrijeđaju nikoga.
 2. Učenicima nije dozvoljeno da drugim učenicima otkrivaju svoje pristupne podatke za pristup aplikaciji. Ukoliko se to učini, za sve moguće zloupotrebe sistema odgovaraju učenik i roditelji učenika.
 3. Učenicima nije dozvoljeno formiranje privatnih grupa u službenom školskom online okruženju bez odobrenja direktora škole, budući da iste opterećuju sistem i moguće su zloupotrebe istih za kršenje odredbi ovog Kodeksa bez naročitog nadzora.
 4. Na platformu nije dozvoljeno postavljati povjerljive informacije ili informacije koje zadiru u prava na zaštitu ličnih podataka trećih lica, bez njihovog znanja i saglasnosti.
 5. Platformu nije dozvoljeno koristiti za postavljanje, dijeljenje neformalnog/zabavnog sadržaja.
 6. Strogo se zabranjuje pisanje uvredljivih sadržaja drugim učenicima, slanje bilo kakvih elektronskih materijala uvredljivog sadržaja, kako od strane učenika jednih prema drugim, tako i učenika prema nastavnicima te nastavnika prema učenicima.
 1. Na platformi koja je predviđena za online nastavu zabranjeno je postavljanje nenastavnog sadržaja tj. sadržaja koji ne služi u svrhe realizacije različitih oblika nastavnog procesa.
 2. Netematsko opterećavanje komunikacije sa nastavnikom irelevantnim sadržajima ili temama koja nemaju veze sa nastavnim sadržajem po grupi nije dozvoljeno. Namjerna opstrukcija rasprave postanjem besmislenih postova kojima je svrha uništiti diskusiju je također zabranjena.
 3. Verbalni napad više učenika na jednog od učenika, ili bilo kakav oblik verbalnog ili drugih oblika nasilja u online okruženju biti će tretiran u skladu sa Smjernicama u slučajevima nasilja u BiH,
 4. Zabranjeno je bezrazložno poticanje svađe od strane jednog ili više učenika i uključivanje velikog broja učenika u iste, kako bi se ometale normalne diskusije,
 5. Nije dozvoljeno:
 1. a) maltretiranje, uznemiravanje ili zlostavljanje putem elektronske pošte ili chata u bilo kojem obliku,
 2. b) Postavljanje sadržaja koji onemogućuju normalno funkcioniranje online nastave,
 3. c) Svjesno ili nesvjesno slanje virusa i malicioznih sadržaja koji mogu ugroziti ličnu imovinu drugih korisnika ili škole,
 4. d) Slanje neželjenih elektroničkih poruka, kao i slanje komercijalnih oglasa (spam mail),
 1. Zabranjeno je postavljanje linkova irelevantnih za nastavni proces, bez opisa na kakav sadržaj vode, linkovanje koji vodi ka malicioznim sadržajima smatraće se kršenjem odredbi ovog Kodeksa.
 2. Svako kršenje autorskih prava na grupama smatra se ličnom odgovornošću člana online nastave koji je iste postavio.
 3. Zabranjeno je uzimanje screenshotova iz rada na grupama ili iz chatu u svrhu objave na društvenim mrežama, drugim komunikacijskim alatima ili za bilo kakvu eksternu upotrebu izvan sistema Office356.

Član 4.

(Sankcionisanje korisnika)

Korisnici pri radu u grupama dužni su pridržavati se pravila ponašanja u komunikaciji unutar grupe ljudi. Poruke s grupa dostupne su velikom broju ljudi i često se čuvaju godinama u javno dostupnim arhivama, navodeći korisnike da na temelju njih donose pozitivne ili negativne zaključke o autorima tih poruka. Neprihvatljivo ponašanje na grupama se označava izrazom “Abuse”. Ukoliko korisnik ne poštuje propisana pravila ponašanja bit će sankcioniran u skladu s pravilima rada Abuse službe Office365, a isti će se smatrati kršenjem odrebi ovog Kodeksa.

Zloupotreba okruženja na kojem se odvija online nastava odnosi se na situacije u kojima korisnici online procesa pozivaju na mržnju, netrpeljivost i rasizam; bilo kroz komentiranje raznih objava ili osobno iskazivanje kontroverznih stavova na vlastitom profilu. U nedozvoljen sadržaj osim pozivanja na mržnju, spada i neprimjeren sadržaj poput golotinje i provokativnog sadržaja kojem nema mjesta na online okruženju čiji su korisnici nastavnici i djeca.

Kršenje pravila ponašanja i zloupotreba platforme na kojoj se odvija online nastava može dovesti do sankcija poput suspenzije profila korisnika (nastavnika ili učenika) koji je objavljivao nedozvoljen sadržaj, a može rezultirati i ozbiljnim sankcija za koje odgovorna lica odgovaraju pred organima reda i zakonom.

 

IV PRAVNE KOMPLIKACIJE I POSLJEDICE

Član 5.

(Odgovornost  korisnika za aktivnosti napravljene pod njihovim korisničkim imenom)

Korisnici su odgovorni za sve aktivnosti napravljene pod njihovim korisničkim imenom. Korisnici trebaju obratiti pozornost na to kako im izgleda profil i koje informacije stoje na njemu, trebaju paziti na svoj online imidž. Sve što se napiše ili postavi u online okruženju ostaje memorisano u sistemu te je dokazivanje prekršaja i kršenja propisa izuzetno jednostavno.

U slučaju pribavljanja dokaza na neprikladno i neadekvatno ponašanje korisnika, biti će obavješteni nadležni organi. Navedenim organima će škola dostaviti svi podatke prekršitelja u koje mogu spadati i lični podaci kao što su ime i prijavljena adresa, napisane poruke, te IP adresa s koje se prijavio korisnik, te drugi traženi podaci koji su sukladni zakonu.

Sve objave neprimjerenog sadržaja biti će uklonjenje, a podaci autora će biti proslijeđeni školi na daljenje postupanje sukladno pravilima.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

(Usvajanje i stupanje na snagu)

Etički kodeks u online okruženju JU OŠ „Kovačići“ za učenje u formi nacrta usvaja Nastavničko vijeće  i Vijeće roditelja , te nacrt prosljeđuju Školskom odboru na usvajanje.

Etički kodkes stupa na snagu sa danom usvajanja od strane Školskog odbora.

Školski odbor je nadležan za tumačenje Etičkog kodeksa u online okruženju i tumačenja Školskog odbora su konačna.

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa u online okruženju donosi Školski odbor čini na osnovu dostavljenih prijedloga od strane Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja škole.

 

Datum: 12. 10. 2020. godine

Broj: 395/20

 

 

Zamjenik predsjednika Školskog odbora

Dejan Radović

 

Comments are closed.