Saradnja sa lokalnom zajednicom

Saradnja škole sa drugim institucijama

Ostvarena je saradnja sa:

 • Osnovnim i srednjim školama
 • Saradnja sa predškolskim ustanovama
 • Fakultetima (Filozofski fakultet, Pedagoška akademija, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet islamskih nauka),
 • Centrom za socijalni rad
 • Prosvjetno-pedagoškim zavodom
 • MUP Općine Novo Sarajevo
 • Službom za obrazovanje Općine Novo Sarajevo
 • Nevladina organizacija „Duga”
 • Centrom “Vladimir Nazor”
 • Centrom za mlade
 • Educaid
 • Neovisnom televizijom “Hayat”
 • Zavodom za javno zdravstvo
 • Porodično savjetovalište
 • Udruženje humanitarna organizacija “Altius”
 • Udruženje pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Udruženje za naučno tehnički odgoj mladih
 • Umjetnička galerija BiH
 • Udruženje za pomoć osobama sa Down syndromom
 • Saradnja sa Mjedenicom
 • Klinički centar, dječija neuropsihijatrija
 • Federalno ministarrstvo zdravstva
 • Direkcija za Europske integracije
 • Agencija za ravnopravnost spolova
 • NVO „Naša djeca”
 • Fondacija lokalne demokratije
 • Mjesna zajednica Općine Novo Sarajevo
 • Centar savremenih inicijativa
 • Udruženje učitelja
 • Dom zdravlja centar
 • Dom zdravlja Novo Sarajevo
 • Crveni krst
 • Rijaset islamskih zajednica BiH
 • Zavod za statistiku
OŠ “Kovačići” rado surađuje sa institucijama lokalne zajednice, općine, grada, naše države Bosne i Hercegovine i u narednim godinama planiramo da radimo u istom pravcu!

Comments are closed.