Humanitarne akcije

Već duži niz godina naša škola učestvuje u brojnim humanitarnim akcijama. Svoje veliko srce učenici i uposlenici OŠ “Kovačići“ pokažu uvijek kada se organizuju aktivnosti ovakvog karaktera. Akcije pomoći smo organizovali za sve one kojima je pomoć bila potrebna a posebno kada je našu pomoć trebao učenik/ca naše škole.
U nizu akcija izdvojićemo sljedeće:
Direktorica škole i Vijeće roditelja su 2009. godine pokrenuli akciju prikupljanja novčanih sredstava za nabavku specijalnog slušnog aparata za učenicu trećeg razreda I.Z. Aparat je bio neopodan da bi učenica mogla uspostaviti komunikaciju sa učiteljicom i pratiti nastavu. Odziv je bio izuzetan i u mnogome je olakšana komunikacija između djevojčice i učiteljice.
Nastavnici i učenici naše škole su prikupili pomoć u odjeći i hrani za poplavama ugrožene krajeve te je uručili 05.01.2011. godine učenicima OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ u Goraždu. Gospodin Alid Pašić je omogućio besplatan prevoz naše donacije.
U decembu 2011. godine prikupljali smo novčana sredstva za pomoć socijalno ugroženoj porodici učenice II razreda.Od prikupljenog novca kupili smo im peć na loženje i olakšali teške zimske dane.
Kupovinom novogodišnjih čestitki koje izrađuju članovi Udruženja „Oaza“ i Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka FBiH“ naši učenici i uposlenici škole pomažu rad ovih udruženja. Naveli smo dio humaniratnih akcija u periodu od 2009. do 2012. godine.
U periodu od 2012. do aktuelne 2017/2018. školske godine, škola je nastavila sa humanitarnim akcijama u velikom broju. Nećemo ih sve navoditi, ali u svakom slučaju poručujemo da nastavljamo istim tempom, za dobrobit naših učenika, lokalne zajednice, općine, grada i države.

 

Comments are closed.