Informacije

  • Od školske 2015/2016. godine aktivirali smo i poseban telefonski broj na koji će roditelji, pored direktne komunikacije sa učiteljicama, imati mogućnost i telefonskim putem da dobiju kratke informacije koje se odnose na njihovu djecu.

  • Telefon: + 387 33 815 530

 

SA DJECOM RADI STRUČNI TIM:

– PROF. RAZREDNE NASTAVE (učestvuje u realizaciji sadržaja svih predmeta)
– PROF. PEDAGOGIJE (učestvuje u realizaciji sadržaja svih predmeta)
– PROF. PEDAGOGIJE (učestvuje u realizaciji sadržaja svih predmeta)
– PROF. ENGLESKOG JEZIKA (učestvuje u realizaciji sadržaja engleskog jezika)
– PROF. NJEMAČKOG JEZIKA (učestvuje u realizaciji sadržaja njemačkog jezika)
– PROF. SPORTA (učestvuje u realizaciji sportskih aktivnosti)

Pravilnik o radu Produženog boravka

 

Informacije Raspored rada i aktivnosti Jelovnik Galerija

Comments are closed.