Pravilnik o videonadzornom sistemu u JU OŠ „Kovačići“

Na osnovu člana 21.a. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine (,, Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 89/11) a u skladu sa Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovne škole (,, Službene novine KS“ broj 16/07) Školski odbor JU OŠ ,,Kovačići“  dana  25. 02. 2019. godine,  donio je

PRAVILNIK O VIDEONADZORNOM SISTEMU

U JU OŠ “KOVAČIĆI”

Tekst Pravilnika možete preuzeti OVDJE.

Comments are closed.