EDUKACIJA NASTAVNIKA

eukacija2016

27.06.2016. godine, na sjednici Nastavničkog vijeća, predstavnici KJU „Porodično savjetovalište“, realizovali su temu “Komunikacija: odnos učenik-nastavnik“. Temu je realizovala Mahira Poljak, prof. pedagogije, stručna saradnica…

Više…

PODIJELIShare on Google+Share on FacebookShare on TumblrTweet about this on Twitter