VIJEĆE UČENIKA NAŠE ŠKOLE OBILJEŽILO JE SVJETSKI DAN OSOBA SA DOWN SINDROMOM

  • 21. mart je Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Downov sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog hromosoma viška, na 21. paru hromosoma, gdje se umjesto 2 nalaze 3 hromosoma. 
  • Ciljevi obilježavanja ovog dana su buđenje svijesti i razumijevanja te međunarodna podrška, kako bi se poštivala prava ljudi s Down sindromom i poboljšao njihov položaj.
  • Tim povodom Vijeće učenika naše škole zajedno sa pedagogicom realizovali su radionicu.

Comments are closed.