REALIZOVANA ŠKOLA U PRIRODI ZA UČENIKE IV RAZREDA

  • Škola u prirodi za učenike IV razreda je realizovana u periodu od 24.9. do 26.9.2018. godine u Šabićima. Školu u prirodi sa učenicima su realizovale njihove učiteljice – Maja Kundurović, Selma Mehanović i Denisa Kuhinja.
  • Tokom boravka u Šabićima, učenici su upoznati sa tradicijom, izgledom i svim ljepotama okolnih područja.
  • Dana 25.9.2018. godine realizovan je i ogledni čas pod nazivom ” Prirodne ljepote i kulturno-historijske znamenitosti planine Bjelašnice”.

Comments are closed.