AKTIV PEDAGOGA/ICA OPĆINE NOVO SARAJEVO

  • U cilju izrade Pravilnika o odgojno – disciplinskim mjerama prema učenicima i Pravilnika o praćenju i pravdanju izostanaka učenika, 18.12.2015. godine, u našoj školi je održan sastanak Stručnog aktiva pedagoga/ica osnovnih i srednjih škola Općine Novo Sarajevo.

Comments are closed.