TERAPIJSKA ZAJEDNICA “KAMPUS” REALIZOVALA EDUKACIJU U NAŠOJ ŠKOLI

  • Dana 28. i 29. novembra 2018. godine  u okviru programa prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije, realizirana je dvodnevna edukacija za članove Vijeća učenika OŠ “Kovačići”.
  • Cilj projekta je da učenici putem interaktivnih radionica steknu iskustvo, razviju individualne vještine i sposobnosti, formiraju stavove i učvrste prosocijalne oblike ponašanja.
  • Na ovaj način se ojačavaju zaštitni faktori i redukuju rizici od javljanja, razvijanja i ponavljanja različitih oblika društveno neprihvatljivih oblika ponašanja.

Comments are closed.