PONIŠTENJE DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM RADNIKA U JU OŠ “KOVAČIĆI”

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17,33/17,30/19,34/20 i 33/21),  člana 27. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Saglasnosti  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26171-4 od 13.09.2021. godine i  Odluke Školskog odbora broj:01-1-1066/21 od 14.10.2021. godine,

 

PONIŠTAVA SE

dio javnog konkursa  za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

 

Poništava se dio javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta  koji je 01.08.2021. godine objavljen u dnevnim novinama “ Dnevni Avaz “  na  osnovu  saglasnosti  broj: 11-30-26171-4 od 13.9..2021. godine  a koji je objavljen i na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje  Kantona Sarajevo, JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i škole JU OŠ “ Kovačići “ Sarajevo  za  poziciju:

Pod a)  na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine za: broj 13. Nastavnik razredne nastave …………………..1 izvršilac, puna nastavna norma.

 

Preostali dio teksta javnog konkursa koji je objavljen dana 01.08.2021. godine ostaje nepromijenjen.

TEKST – Poništenje dijela teksta javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ “Kovačići”

 

 

Comments are closed.