ODRŽANA OBUKA IZ ROBOTIKE ZA NASTAVNIKE TEHNIČKE KULTURE

  • U subotu, 11.03.2017. godine u 15:00 sati, u OŠ ”Safvet-beg Bašagić” održana je obuka iz Robotike za 15 škola koju su uspješno proveli instruktori Kristina Visković i Petar Marić.
  • Na obuci iz robotike OŠ ”Kovačići” predstavljao je profesor Tehničke kulture Ibrahim Dedić, koji će za ligu robotike pripremiti ekipu naše škole.
  • SPARK tim će naknadno obavijestiti sve učesnike o terminu održavanja lige.

Comments are closed.