OBAVJEŠTENJE O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE

Na osnovu člana 57. Stav ( 1 ) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br: 23/17, 33/17, 30/19, 9/20, 14/20“), direktorica Javne ustanove Osnovna škola „Kovačići“ Sarajevo, objavljuje
P O Z I V
ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA
ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u APRILU, u terminu od 1. 4. do 30. 4. 2021. godine.
U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u aprilskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.
II – U prvi razred školske 2021/2022. godine će se upisati djeca koja do 1. 3. 2021. godine imaju navršenih 5 i po godina života.
Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.
Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.
III Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Kovačići“ obuhvata sljedeće ulice: Nevesinjska, Zagrebačka, Bledska, Vrbaska, Prozorska, Derviša Numića/do Ul. Put Mladih muslimana, Šaćira Sikirića, Ljubljanska, Travnička, Trnovska, Emerika Bluma, Visočka, Ivana Gorana Kovačića, Radnička, Splitska, Trebevićka, Gornjovakufska, Novosadska, Grbavička/brojevi 127a i 127b, Ohridska i Avde Smajlovića.
U skladu sa članom 54. Stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:30/18).
IV – Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac „Prijava za upis djeteta u prvi razred 2021/2022. godine“ te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole  kovacici@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Zagrebačka 22-a, Sarajevo.
V – Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelj/staratelj dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane korona virusom (COVID 19) na adresu Škole.
Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:
  • Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
  • Certifikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova;
  • CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
O terminima dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja, roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole.
Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon 033/615-878 ili e-mail kovacici@bih.net.ba
DIREKTORICA
Nađa Pejak

DOPIS – UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
OBRAZAC – Prijava za upis djeteta u prvi razred

Comments are closed.