OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG KONKURSA

Na osnovu člana 4.Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br:29/21 i 31/21),člana 27.d). i e).Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u preškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:29/21 i 31/21) i saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj:11-30-26171-6 od 11.10.2021.godine i Odluke Školskog odbora broj:1083/21 od 22.10.2021.godine, Javna ustanova Osnovna škola „Kovačići“objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG KONKURSA

Poništava se dio javnog konkursa za popunu upražnjenih mjesta u Javnoj ustanovi Osnovna škola Kovačići, objavljeno dana 01.08.2021.godine i to:
„ a). 9 nastavnik razredne nastave …1 izvršilac ,puna nastavna norma ,na određeno radno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022.godine„
Ostali dio objavljenog Javnog konkursa ostaje nepromijenjen.

Comments are closed.