OBAVJEŠTENJE – BODOVNA RANG LISTA

U skladu sa članom 18. stav 5. i 6. Pravilnika s kriterijima  za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS, broj: 12/22) utvrđuje se Bodovna rang – lista za pozicije:

 

20.11.2023.

21.11.2023.

22.11.2023.

23.11.2023.

27.11.2023.

28.11.2023.

Comments are closed.