ASOCIJACIJA XY NA ČASOVIMA ODJELJENSKE ZAJEDNICE

  • U okviru projekta “Aktivizmom mladih protiv nasilja”, Asocijacija XY i u drugom polugodištu nastavlja sa aktivnostima u cilju prevencije nasilja.
  • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade odobrilo je implementiranje projekta Asocijacije XY i Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo „Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo“.
  • Kroz projekat je planirana edukacija učenika i učenica VII, VIII i IX razreda, koji imaju priliku aktivno se uključiti u program prevencije nasilničkog ponašanja među vršnjacima.
  • Generalna tema edukacije je nasilje i kroz tri modula govori se o nasilju iz ugla nasilnika, žrtve i posmatrača.
  • Teme koje će se obrađivati su: maloljetničko/vršnjačko nasilje, nenasilno rješavanje konflikata, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, alkohola i duhana.
  • Početak implementacije projekta je početak oktobra 2015. godine, a završetak mart 2016. godine.

Comments are closed.