SARADNJA SA “ARHAUS CENTROM U BIH”: RADIONICA O ZNAČAJU REDUCIRANJA OTPADA

Udruženje „Aarhus centar u BiH“ je 16.10.2019. godine u našoj školi održalo radionicu o značaju reduciranja otpada i načinu na koji otpad možemo pretvoriti u korisnu stvar. Time je zvanično počela saradnja naše škole i “Arhaus centra BiH”.

Radionica je održana za učenike četvrtih razreda, članove ekološke i novinarske sekcije. Aarhus centar je odlučio da edukaciju provodi angažujući djecu u radu u lutkarskim predstavama koje će biti realizovane u decembru na temu zaštite okoliša, praveći lutke na poseban način, od otpadnog materijala, odnosno sekundarnih sirovina.
S druge strane, razvijajući svijest kod djece o iskoristivosti otpada kroz projekat ćemo doprinijeti i smanjenju samog otpada.
Projekat se implementira uz finansijsku podršku Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, ZEOS-a i Grada Sarajevo.

Comments are closed.