RUKE KOJE POMAŽU – EDUKACIJA DJECE JE EDUKACIJA ZA CIJELI ŽIVOT!

U okviru realizacije projekta “Djeca spašavaju živote” Njemačkog reanimacionog vijeća koje je taj projekat za BiH povjerilo Udruženju hitnih medicinskih tehničara FBIH, a uz podršku Općine Novo Sarajevo u Centru za edukaciju Hitne medicinske pomoći prim.dr. Silva Rizvanbegović, u toku su edukacije nastavnog osoblja OŠ “Kovačići”, OŠ “Malta”, OŠ “Grbavica I” i Treće gimnazije o pružanju prve pomoći.
Instruktori Edukativnog centra nakon što obuče nastavnike, oni će dalje svoje stečeno znanje prenijeti učenicima ovih novosarajevskih škola za dobrobit, kako njih samih, tako i cijele zajednice.
Uz poruku “Pokreni srce u tri jednostavna koraka” ovim projektom je planirano da se obuči oko 30 nastavnika, koji će znanje i vještine prenijeti na više od 1500 učenika novosarajevskih škola.
Centar za edukaciju Hitne medicinske pomoći danas su obišli Općinski načelnik dr. Hasan Tanović i vijećnik Općinskog vijeća dr. Samir Bejić uz prisustvo v.d. direktorice Zavoda prim. dr. Amre Bašić Živadinović.
RUKE KOJE POMAŽU – EDUKACIJA DJECE JE EDUKACIJA ZA CIJELI ŽIVOT!
Projekat “Djeca spašavaju živote” podržan je od strane Općine Novo Sarajevo.

Comments are closed.