PREDAVANJE ZA UČENIKE: UPOZORAVANJE NA OPASNOSTI OD MINA

  • 04.04.2017. godine, EUFOR Lot Tim je realizovao edukativno predavanje za učenike VI i VII razreda na temu „Upozoravanje na opasnosti od mina“. Cilj predavanja bio je podizanje svijesti kod učenika, upoznavanje sa situacijom u našoj zemlji kada su u pitanju minska polja i prisutnost minsko-eksplozivnih sredstava iz rata, aktivnostima na deminiranju, vrstama mina kao i reagovanju u slučaju potencijalne opasnosti. 
  • Zahvaljujemo se EUFOR Lot Timu u Bosni i Hercegovini na ovom, jako važnom edukativnom predavanju koje su pripremili za naše učenike.

Comments are closed.