OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA PREVENCIJE NASILJA NAD DJECOM

  • Diljem svijeta se 19.11. obilježava kao Međunarodni dan prevencije nasilja nad djecom. Tim povodom, a u okviru projekta „Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo“ OŠ Kovačići je aktivno učestvovala u kampanji prevencije nasilja koja je održana 18.11. u holu škole. 
  • Educirani volonteri i volonterke Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo i Asocijacije XY, zajedno sa učenicima i učenicama naše škole, su organizovali jednodnevnu kampanju prevencije nasilja u školi. Program prevencije nasilja je ključno polje djelovanja OŠ Kovačići koja predanim i inovativnim pristupom djeci stvara odgovornije i sigurnije građane i građanke. Program je počeo sa implementacijom prezentacija vršnjačke edukacije u svim osmim i devetim razredima a završava kampanjom prevencije nasilja i aktivnog djelovanja svakog pojedinca i pojedinke. 
  • Info štand , postavljen u holu škole, je tokom školskih odmora privukao na desetine učenika i učenica kojis u u komunikaciji sa vršnjacima dobili informacije o važnosti aktivnog djelovanja u prevenciji nasilja. Da sve nije ostalo samo na razgovoru pokazuje i participativni pristup mladih u akciji u kojoj su volonteri dijelili unaprijed osmišljenje poruke prevencije nasilja. 
  • Sva istraživanja o nasilju ukazuju na činjenicu da mladi sve više koriste moderne tehnologije u komunikaciji pa tako i u nasilju, bilo da su žrtve , svjedoci ili nasilnici. To je upravo i bila inspiracija volonterima da kampanju prilagode mladima i učine je zanimljivom a u isto vrijeme i edukativnom. Svaki učenik i učenica osnovne škole Kovačići imaju priliku da iskorite dobijenu poruku, ili osmisle vlastitu poruku, naprave fotografiju koju će postaviti na facebook profil Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo gdje zajedno sa svojim vršnjacima iz drugih škola učestvuju u preventivnoj kampanji. 
  • Sedam škola učestvuje u reventivnoj kampanji prevencije nasilja putem facebook-a, te će jedna osoba biti odabrana kao pobjednik na kraju mjeseca novembra putem programa za nasumični odabir imena učesnika, a nagrada je fotoaparat. 

Comments are closed.