OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA

Obavještavamo Vas da će Pejak Nađa i Sijerčić Fahreta prezentirati svoj program rada u kapacitetu buduće direktorice škole u srijedu 4.11.2015. godine u auli škole s početkom u 18:30h (svaka kandidatkinja će imati do 15 minuta za svoju prezentaciju), a samo glasanje roditelja će se održati u fiskulturnoj sali škole od 19h do 20h.

Roditelji/staratelji mogu pristupiti glasanju nakon uvida u identifikacijski dokument (lična karta, vozačka dozvola, pasoš).

Pravovaljano glasanje se vrši tako što se treba zaokružiti redni broj ispred imena kandidata.

Comments are closed.