OBAVJEŠTENJE – IZMJENA RASPOREDA POLAGANJA ISPITA EKSTERNE MATURE

Shodno Kalendaru aktivnosti polaganja eksterne mature koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 19. i 20. juna 2017. godine.

S tim u vezi, dostavljamo Vam izmijenjeni raspored polaganja eksterne mature, koja će se polagati 19. i 20. juna 2017. godine prema sljedećem rasporedu:
19.6.2017. godine – Engleski/Njemački jezik sa početkom u 10,00 sati
20.6.2017. godine – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;
– Matematika, sa početkom u 13,00 sati;
* Izmjena se odnosi na termin polaganja iz predmeta Matematika, koji će se umjesto u 12,00 sati kako je bilo prethodno objavljeno, polagati u 13,00 sati. Obavještenje iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, možete pročitati OVDJE.

 

 

Comments are closed.