OBAVJEŠTENJE O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

KANTON SARAJEVO

JU OŠ „KOVAČIĆI “ SARAJEVO

Ul. Zagrebačka br. 22a, Sarajevo,

tel. 033 615 878; 033 815 501; 033 615 879

 

Broj: 66/23

Datum: 26.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 57. stav (1) i (2). Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19 ,34/20,33/21), člana 33. Pravila JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo (broj: 02-219/15),    o b j a v lj u j e   se

P O Z I V

za upis djece za prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu

 

U periodu od 01. do 28. februara 2023. godine vršit će se evidentiranje djece – školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/24. godinu.

Školski obveznici su djeca koja do 01.03.2023. godine navršavaju pet i po godina života.

U prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca mlađa od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, na zahtjev roditelja ili staratelja i ako Škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta, pod uslovom da dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

Upis će se vršiti od 01. do 28. februara 2023. godine i u izuzetnim opravdanim slučajevima u augustu od 20. do 31. augusta 2023. godine (svakim radnim danom od 9,00 – 12,00 sati).

 

Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred Osnovne škole za 2023/2024. godinu je dostupan u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa.

 

Za upis djece u prvi razred školske 2023/24. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta dostavi skeniranu ili fotografisanu obaveznu dokumentaciju putem e-mail adrese na kovacici@bih.net.ba ili lično na adresu škole: Zagrebačka 22a, Sarajevo.

 

Upis se vrši na osnovu:

– Izvoda iz matične knjige rođenih

– Ljekarskog uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (Dom zdravlja u kojem dijete ima zdravstveni karton)

– Uvjerenje/Certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu

– CIPS prijava prebivališta-boravišta, kao dokaz pripadnosti školskom području (član 54. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju  obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19,34/20,33/21).

 

Procjenu zrelosti djeteta za polazak u školu vrši Komisija za upis učenika u prvi razred o čemu će se roditelji/staratelji blagovremeno obavijestiti putem emaila ili telefonskim putem.

 

Školsko područje JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo:

Nevesinjska, Zagrebačka (brojevi: 20-30 i 29-79), Bledska, Vrbaska, Prozorska, Šaćira Sikirića, Ljubljanska, Travnička, Trnovska, Emerika Bluma, Visočka, Ivana Gorana Kovačića, Radnička, Splitska, Trebevićka, Gornjovakufska, Grbavička (neparni brojevi: 21-25; 71-81; 127 a i 127 b), Ohridska, Avde Smajlovića, Dobojska/dio ulice (neparni brojevi; 1-31, parni brojevi 2-18); Pavle Lukača, Husinjska, Samoborska, Počiteljska, broj 1-7.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području, a na zahtjev roditelja, u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

Obrazac – Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole

DIREKTORICA ŠKOLE

Nađa Pejak,prof.

Comments are closed.