OBAVJEŠTENJE O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

KANTON SARAJEVO

JU OŠ „KOVAČIĆI “ SARAJEVO

Ul. Zagrebačka br. 22a, Sarajevo,

tel. 033 615 878; 033 815 501; 033 615 879

 

Broj: 50/22

Datum:17.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 57. stav (1) i (2). Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19 ,34/20,33/21), člana 33. Pravila JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo (broj: 02-219/15),    o b j a v lj u j e   se

O G L A S

za upis djece dorasle za prvi razred osnovne škole za školsku 2022/2023. godinu

 

U periodu od 01. do 28. februara 2022. godine vršit će se evidentiranje djece – školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/23 godinu.

Školski obveznici su djeca koja do 01.03.2022. godine navršavaju pet i po godina života.

U prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca mlađa od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, na zahtjev roditelja ili staratelja i ako Škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta, pod uslovom da dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

Upis će se vršiti od 01. do 28. februara 2022. godine.

Upis će se vršiti putem službene mail adrese škole: kovacici@bih.net.ba

 

Upis se vrši na osnovu:

–  Izvoda iz matične knjige rođenih

– Ljekarskog uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti djeteta za upis u školu (izdato od nadležne zdravstvene ustanove)

–  Uvjerenje/Certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu

– CIPS prijava prebivališta-boravišta, kao dokaz pripadnosti školskom području (član 54. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju  obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19,34/20,33/21).

 

Procjenu zrelosti djeteta za polazak u školu vrši Komisija za upis učenika u prvi razred o čemu će se roditelji blagovremeno obavijestiti.

 

 

Školsko područje JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo:

Nevesinjska, Zagrebačka (brojevi: 20-30 i 29-79), Bledska, Vrbaska, Prozorska, Šaćira Sikirića, Ljubljanska, Travnička, Trnovska, Emerika Bluma, Visočka, Ivana Gorana Kovačića, Radnička, Splitska, Trebevićka, Gornjovakufska, Grbavička (neparni brojevi: 21-25; 71-81; 127 a i 127 b), Ohridska, Avde Smajlovića, Dobojska/dio ulice (neparni brojevi; 1-31, parni brojevi 2-18); Pavle Lukača, Husinjska, Samoborska, Počiteljska, broj 1-7.

Obrazac – Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole

DIREKTORICA ŠKOLE

Nađa Pejak,prof.

 

Dostavljeno:

  1. Web stranica škola
  2. Oglasna tabla
  3. MZ na škol. području
  4. Arhiva škole

Comments are closed.