OBAVJEŠTENJE O TERMINIMA POLAGANJA EKSTERNE MATURE

U skladu sa Kalendarom aktivnosti, učenici završnih razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo će polagati eksternu maturu za školsku 2022. /2023. godinu, 14. juna (srijeda) i 15.juna (četvrtak) 2023. godine.
Termini održavanja ispita eksterne mature su:
  • 14.06.2023. (srijeda) – 9:00h – 10:00h – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
  • 14.06.2023. (srijeda) – 12:00h – 13:00h – Engleski jezik
  • 15.06.2023. (četvrtak) – 9:00h – 10:00h – Matematika
Našim učenicima želimo mnogo uspjeha na polaganju eksterne mature.
Uprava škole.

Comments are closed.