JU “TERAPIJSKA ZAJEDNICA KAMPUS” – SARADNJA

U prvom polugodištu školske 2014/15. godine, škola je u saradnji sa  JU „Terapijskom zajednicom Kampus“ započela realizaciju Programa prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnjzu životnih vještina, primjenjujući koncept vršnjačke edukacije. Uključeni su učenici VII i VIII razreda, vršnjački edukatori sa kojima je realizovan trodnevni trening. Vršnjački edukatori su prirodni lideri u razredu koji su omiljeni među svojim vršnjacima, te mogu na njih utjecati. U drugom polugodištu će u svojim odjeljenjima organizirati radionice čiji je cilj izgradnja životnih vještina kako bi se prevenirala zloupotreba psihoaktivnih supstanci. 

Comments are closed.