INTERAKTIVNA RADIONICA SA RODITELJIMA NAŠE ŠKOLE

U srijedu, 13.04.2016. godine, stručni saradnici Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, u našoj školi su realizovali  su interaktivnu radionicu o temi  „Porodica kao zaštitni faktor u prevenciji rizičnih ponašanja djece“.

PODIJELIShare on Google+Share on FacebookShare on TumblrTweet about this on Twitter

Comments are closed