EKSTERNA MATURA: RASPORED POLAGANJA ISPITA

Shodno Odluci koju je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kalendarom aktivnosti je predviđeno da se eskterna matura polaže 15., 16. i 17. juna 2015. godine. S tim u vezi, obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu:
15.06.2015. godine
– Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;
– Fizika, sa početkom u 12,00 sati.
 
16.06.2015. godine
– Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
– Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
– Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati
– Informatika, sa početkom u 14,00 sati.
 
17.06.2015. godine
– Prvi strani jezik, sa početkom u 09,00 sati;
– Biologija, sa početkom u 11,00 sati;
– Hemija/Kemija, sa početkom u 13,00 sati.
 
Preuzeto sa www.mon.ks.gov.ba
Pogledajte kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo OVDJE.

Comments are closed.