EDUKACIJA RODITELJA I NASTAVNIKA U ORGANIZACIJI NVO „DUGA“

  • 20.04.2016. g, u organizaciji NVO “Duga”, prof. dr. Kasim Tatić realizovao je predavanje za roditelje i nastavnike naše škole.

  • Tema predavanja je bila “Komunikacija i Whole Brain Teaching u savremenom obrazovanju i odgoju“.

Comments are closed.