OBAVJEŠTENJE O TERMINIMA I RASPOREDU EKSTERNE PROCJENE ZNANJA UČENIKA TREĆIH I ŠESTIH RAZREDA

U skladu sa članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17, 33/17), u školskoj 2017./2018. godini će se provesti eksterna procjena znanja učenika osnovnih škola na području Kantona Sarajevo iz nastavnih predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematike i prvog stranog jezika.
TERMINI I RASPORED PROVOĐENJA EKSTERNE PROCJENE ZNANJA UČENIKA TREĆIH I ŠESTIH RAZREDA
Kliknite na ime predmeta i preuzmite kataloge pitanja koje je objavilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo:
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA III RAZRED
ENGLESKI JEZIK ZA III RAZRED
MATEMATIKA ZA III RAZRED

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA VI RAZRED
ENGLESKI JEZIK ZA VI RAZRED
MATEMATIKA ZA VI RAZRED

Comments are closed.