OBAVJEŠTENJE O TERMINIMA I RASPOREDU POLAGANJA EKSTERNE MATURE ZA UČENIKE IX RAZREDA

U skladu sa članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17, 33/17), u školskoj 2017./2018. godini učenici devetog razreda će polagati eksternu maturu iz nastavnih predmeta: Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Engleskog/Njemačkog jezika i Matematike.
TERMINI I RASPORED POLAGANJA EKSTERNE MATURE:

Comments are closed.