Vijeće roditelja

PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI

RAZRED  I  ODJELJENJE IME I PREZIME PREDSTAVNIKA VIJEĆA RODITELJA RAZRED  I  ODJELJENJE IME I PREZIME PREDSTAVNIKA VIJEĆA RODITELJA
 

I-1

Izeta Lemeš V-3

 

 

Belma Jugo

 

I-2

 

 

Azra Mujezinović

 

VI-1

 

 

******************

 

I-3

 

 

Amela Džubur Alić

 

VI-2

 

 

 

Baisa Krivić

Nejra Mihaljević – zamjenik

 

II-1

 

 

Obad Amina

 

 

VI-3

 

Mirsada Planja

 

 

II-2

 

 

Meliha Džubur

 

VII-1

 

Karić Belma

 

 

III-1

 

 

Maja Soldo Begović

 

 

VII-2

 

 

Povlakić Zijada

 

 

III-2

 

 

Dijana Brozek

 

 

VIII-1

 

Hadžović Belma

Bavčić Nerma – zamjenik

 

 

III-3

 

Tamara Ivanković

 

 

VIII-2

Nezirović Amila

Arapović Marijan – zamjenik

 

 

IV-1

 

 

Lejla Mašić

 

IX – 1

 

 

 

Dučić Maida

 

IV-2

 

 

*****************

 

IX – 2

 

 

 

Ćibo Almina

Čohadžić Amel

 

IV-3

 

 

Dijana Ćustović

 

   
 

V-1

 

 

 

Maja Đević

   
ZNAČAJNE AKTIVNOSTI VIJEĆA RODITELJA

 • Do sada smo se bavili ovim temama:
 • Disciplina u školi
 • Postignuća u uspjehu učenja i vladanja
 • Upoznavanje roditelja sa postignućima na mnogobrojnim takmičenjima na svim nivoima počev od školskog, općinskog, kantonalnog do državnog
 • Upoznavanje roditelja sa dobrom saradnjom između škole i PA koja se manifestovala u asistiranju studenata i pružanju pomoći našim učiteljima u čija odjeljenja su uključena djeca sa posebnim potrebama
 • Predavanja od strane stručnjaka Cvjetina Marića o temi „Uzroci i posljedice opojnih sredstava“
 • Realizacija projekta „Pomoć djeci sa posebnim potrebama“ u koji  su bili uključeni defektolog, surdoaudiolog, logoped, pedagog škole i mr. Vasilija Veljković iz NV „Duga“
 • Prezentiranje projekta o zdravoj ishrani pod nazivom „Ono sam što jedem“, pod vodstvom pedagoga i tima učitelja
 • Upoznavanje sa članovima Vijeća učenika
 • Formiranje timova podrške u radu škole : „Tim za praćenje implementacije Akcionog plana maloljetničke delinkvencije“, „Tim za podršku inkluzivnom obrazovanju“, „Praćenje i promovisanje zdravog života djece“, „Animiranje roditelja za učešće u životu škole“, „Kulturno  i javno djelovanje škole“, „Promocija rada škole“
 • Pojačane mjere bezbjednosti učenika
 • Uključivanje roditelja u rad kreativnih radionica
 • Učešće u projektu „Jačanje uloge školskih organa u zaštiti prava djece“
 • Pomoć učenicima slabijeg materijalnog statusa
 • Upoznavanje članova Vijeća roditelja sa organizacijom prevoza učenika sa područja Vraca i Kovačića
 • Uspostavljanja saradnje sa Udruženjem Vijeća roditelja Kantona Sarajevo i Centrom civilnih inicijativa
 • Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća roditelja
 • Izbor direktora u školama Kantona Sarajevo – razmatranje različitih inicijativa
 • Članovi Vijeća roditelja su uzeli učešće u projektu „Razvoj inkluzivne prakse u osnovnim školama“
 • Razmatranje DRAFT verzije Statuta UVR KS
 • Informacija o formiranju Skupštine Udruženja Vijeća roditelja osnovnih škola Kantona Sarajevo
 • Dopis upućen Općini Novo Sarajevo u cilju postavljanju šahtova u blizini škole
 • Dopis upućen Općini Novo Sarajevu u cilju animacije postavljanja ležećih policajaca u blizini škole
 • Dio Komisije za izbor učenika generacije
 • Organizacija prodajnog bazara – sredstva namijenjena za kupovinu školskog razglasa
 • U okviru projekta „Mi smo OK“, realizovana su radionice za roditelje (članovi Vijeća roditelja i roditelji djece koja ispoljavaju neprihvatljive oblike ponašanja) u cilju promovisanja aktivnog roditeljstva. Educirani su o potrebi i načinu uspostavljanja kvalitetne komunikacije u porodici koja će biti temelj povjerenja i identifikacije problema bilo koje vrste u početnoj fazi.
 • Tema:
  „Kontrola emocija“
 • Predstavnici MUP-a Općine Novo Sarajevo prisustvovali su sastanku Vijeća roditelja i pružili roditeljima informacije i upute kako djelovati u situacijama kada bi se njihovo dijete našlo u ulozi žrtve nasilja. Predstavnici Vijeća roditelja su iste informacije prenije na roditeljskim sastancima ostalim roditeljima

O školi Vijeće učenika Vijeće roditelja

Školski odbor Dokumenti Rezultati takmičenja

Učenici generacije Predstavljamo maturante

Početna stranica

Comments are closed.