Termini informativnih razgovora sa nastavnicima 2019/2020

Obavještavamo roditelje da je usvojen raspored individualnih razgovora nastavnika sa roditeljima, u našoj školi poznatiji kao

„DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE“

Tog dana, u terminu od 17,30 do 18,30 sati roditelji će imati priliku razgovarati sa predmetnim nastavnicima o uspjehu u učenju i vladanju njihove djece kao i ostalim temama koje su vezane za život i rad u školi.

TERMINI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
25. 09. 2019.
23. 10. 2019.
20. 11. 2019.
18. 12. 2019.
26. 02. 2020.
25. 03. 2020.
22. 04. 2020.
20. 05. 2020.

 

TERMINI ZA INFORMATIVNE RAZGOVORE S PREDMETNIM NASTAVNICIMA – ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA

NASTAVNIK/CA I SEDMICA II SEDMICA III SEDMICA IV SEDMICA
ZINETA BEGANOVIĆ PONEDJELJAK

11,30-12,20

PONEDJELJAK

11,30-12,20

SRIJEDA

17,30-18,30

PONEDJELJAK

11,30-12,20

PETAK

8,50-9,35

PONEDJELJAK

11,30-12,20

SRIJEDA

17,00-19,00

ZUMA LEDENKO UTORAK

9,40-10,25

UTORAK

9,40-10,25

SRIJEDA

17,30-18,30

UTORAK

9,40-10,25

PETAK

9,40-10,25

UTORAK

9,40-10,25

SRIJEDA

17,00-19,00

ĐENANA HERCO-MUJIĆ SRIJEDA

17,30-18,30

NEVENKA VAREZIĆ PETAK

11,35-12,20

PETAK

11,35-12,20

PETAK

11,35-12,20

SRIJEDA

17,30-18,30

SNJEŽANA ĆEVRIZ HUSAKOVIĆ SRIJEDA

12,25-13,10

SRIJEDA

10,00-10,45

SRIJEDA

12,25-13,10

SRIJEDA

17,30-18,30

FRKO IGDA SRIJEDA

17,30-18,30

ZINAIDA MUJANOVIĆ PONEDJELJAK

10,45-11,30

PONEDJELJAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,30-18,30

PONEDJELJAK

10,45-11,30

ČETVRTAK

11,35-12,20

PONEDJELJAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,00-19,00

ANIDA PLOSKIĆ SRIJEDA

17,30-18,30

AZIZA HUREM PONEDJELJAK

11,35-12,20

PONEDJELJAK

11,35-12,20

SRIJEDA

17,30-18,30

PONEDJELJAK

11,35-12,20

ČETVRTAK

9,40-10,25

PONEDJELJAK

11,35-12,20

SRIJEDA

17,00-19,00

AMER KUPUSOVIĆ SRIJEDA

17,30-18,30

ENISA TORLAKOVIĆ PONEDJELJAK

10,45-11,30

PONEDJELJAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,30-18,30

PONEDJELJAK

10,45-11,30

UTORAK

10,45-11,30

PONEDJELJAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,00-19,00

FAHRETA SIJERČIĆ UTORAK

10,45-11,30

UTORAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,30-18,30

UTORAK

10,45-11,30

SRIJEDA

11,35-12,20

UTORAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,00-19,00

DIJANA CIKANKOVIĆ-PLAKALOVIĆ PETAK

10,45-11,30

PETAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,30-18,30

ČETVRTAK

9,40-10,25

PETAK

10,45-11,30

PETAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,00-19,00

NUSRETA JAMAKOVIĆ SRIJEDA

17,30-18,30

AIDA SMAJLAGIĆ UTORAK

10,45-11,30

UTORAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,30-18,30

UTORAK

10,45-11,30

ČETVRTAK

10,45-11,30

UTORAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,00-18,30

NAHIDA KUPUSOVIĆ SRIJEDA

17,30-18,30

BENJAMIN TOPALČEVIĆ UTORAK

14,20-15,05

SRIJEDA

17,30-18,30

ZEHRA KADIĆ UTORAK

14,20-15,05

IBRAHIM DEDIĆ ČETVRTAK

10,45-11,30

ČETVRTAK

10,45-11,30

ČETVRTAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,30-18,30

AMRA KOZIĆ UTORAK

9,40-10,25

SRIJEDA

17,30-18,30

ELIZA SMAJLOVIĆ SRIJEDA

11,35-12,20

SRIJEDA

17,30-18,30

REUF DŽINOVIĆ SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

17,30-18,30

PONEDJELJAK

9,40-10,25

SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

10,45-11,30

SRIJEDA

17,00-19,00

ČEMO KENAN UTORAK

10,45-11,30

UTORAK

10,45-11,30

UTORAK

10,45-11,30

SRIJEDA

17,30-18,30

NATAŠA MILAKOVIĆ SRIJEDA

16,30-18,30

SRIJEDA

16,30-18,30

AMRA ĐERZIĆ SRIJEDA

16,30-18,30

SRIJEDA

16,30-18,30

SAMRA AKŠAMIJA PONEDJELJAK

16,30-18,30

PONEDJELJAK

16,30-18,30

MIRSADA ŽILIĆ PONEDJELJAK

16,30-18,30

PONEDJELJAK

16,30-18,30

INDIRA TUFEKČIĆ SRIJEDA

16,00-18,00

SRIJEDA

16,00-18,00

AMELA NUHBEGOVIĆ KULINA SRIJEDA

16,00-18,00

SRIJEDA

16,00-18,00

BERINA BUJAK SRIJEDA

16,00-18,00

SRIJEDA

16,00-18,00

AMILA ŠARIĆ UTORAK

16,30-18,30

UTORAK

16,30-18,30

AMINA HADROVIĆ UTORAK

16,45-18,45

UTORAK

16,45-18,45

SAMIRA MEKIĆ UTORAK

16,45-18,45

UTORAK

16,45-18,45

ALENA HEĆO UTORAK

16,30-18,30

UTORAK

16,30-18,30

MAJA KUNDUROVIĆ SRIJEDA

16,30-18,30

SRIJEDA

16,30-18,30

SELMA MEHANOVIĆ SRIJEDA

16,45-18,45

SRIJEDA

16,45-18,45

DENISA KUHINJA UTORAK

16,30-18,30

UTORAK

16,30-18,30

 

 

Comments are closed.