Ispitni katalozi

Ispitni katalozi su dokumenti u kojima se detaljno objašnjava šta će se ispitivati na eksternoj maturi, na koji način, kako izgledaju ispitna pitanja te koji pribor učenici smiju koristiti. Za svaki nastavni predmet koji se ispituje na ispitima eksterne mature postoji posebni ispitni katalog.
Katalozi pitanja za eksternu maturu za učenike osnovnih škola, sa zvanične web stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;

Obavještenje Ispitni katalozi Kalendar polaganja i drugih aktivnosti Početna stranica

Comments are closed.