OBAVJEŠTENJE O BESPLATNIM UDŽBENICIMA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

OBAVJEŠTAVAMO RODITELJE UČENIKA DA SU MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO I FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE ZAKLJUČILI UGOVOR O FINANSIRANJU/SUFINANSIRANJU NABAVKE BESPLATNIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE PETIH RAZREDA DEVETOGODIŠNJEG OSNOVNOG OBRAZOVANJA, PRVENSTVENO ZA ONE KOJI SU U STANJU SOCIJALNE POTREBE. SHODNO NAVEDENOM, ŠKOLA ĆE OBAVIJESTITI MINISTARSTVO O BROJU UČENIKA KOJI ĆE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI POHAĐADI PETI I PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE KOJI SU U STANJU SOCIJALNE POTREBE, TE O SPISKOVIMA UDŽBENIKA KOJI SE KORISTE U NAŠOJ ŠKOLI. 

Comments are closed.