ZAPOČETA REALIZACIJA PROJEKATA “PORODIČNO U VAŠOJ OSNOVNOJ ŠKOLI”

  • KJU “Porodično savjetovalište” 27.02.2018. godine počela je realizaciju projekta “Porodično u Vašoj osnovnoj školi” u saradnji sa OŠ “Kovačići“.
  • Projekt “Porodično u Vašoj osnovnoj školi” će biti realiziran u naredna dva mjeseca kroz 12 aktivnosti  kojima se nastoje prevenirati unutarporodični riziko faktori, poboljšati saradnja između porodice i škole i unaprijediti vještine djece.
  • Neke od tema predavanja i radionica za roditelje, učenike i nastavnike OŠ “Kovačići” su : „Stres kod nastavnika“, „Rješavanje konflikata“, „Zajedništvo“, „Mladi i internet“, „Nenasilna komunikacija“, „ Utjecaj vršnjaka – faktori koji utiču na odrastanje“ i sl.
  • Pored učešća u različitim interaktivnim radionicama i predavanjima, učenici, njihovi roditelji i nastavnici imat će priliku da u okviru projekta „Porodično u Vašoj osnovnoj školi“ razgovaraju o svojim teškoćama sa stručnjacima za savjetodavno-terapeutski rad.

Comments are closed.