VIJEĆE UČENIKA NAŠE ŠKOLE OBILJEŽILO SVJETSKI DAN OSOBA SA DOWN SINDROMOM

  • Down Syndrome International  je službeno odredio 21. mart kao Svjetski dan osoba s Down sindromom. Navedeni datum je izabran kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. hromosoma. Downov sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog hromosoma viška. Nastaje u trenutku začeća.
  • Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje integrirali u naše društvo. Zašto danas nositi rasparene šarene čarape? Zato da se priča o problemima osoba s Down sindromom. Kada vas upitaju: zašto nosiš šarene (različite) čarape? Progovorit ćete o problemima osoba s Downom i pokazati podršku.

Comments are closed.